Suomen Salukikerho ry

Suomen Salukikerho on kaikkien salukiharrastajien yhteinen rotujärjestö, jonka tarkoitus on edistää salukien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä.
Rotujärjestön tehtäviin kuuluu jäsenistön edustaminen
Suomen Kennelliittoon, Suomen Vinttikoiraliittoon ja muihin yhdistyksiin päin.

Salukikerho on toiminut Suomessa jo vuodesta 1987 ja kerhon jäsenmäärä on 418,
joista perhejäseniä on 55 (2014).