Suomen Salukikerhon epävirallinen Open Show /
Finnish Saluki Club’s unofficial Open Show
31.10.2020

Rallitassun koulutushalli, Tuusula 31.10.2020
Nukarintie 24, 05400 Tuusula

Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk) sekä kotikoirat
Järjestää Suomen Salukikerho Ry
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 9.00

TUOMARI:
Hilkka Nousiainen – Kennel Kirman (aputuomarina Jaana Moisander)

Varatuomari:
Pirjo Grönfors – Kennel El Hamrah

LOPPUKILPAILUT:
BIS-pentu
BIS-kotikoira
BIS-desert bred
BIS-käyttö
BIS-veteraani
BIS-kasvattajaryhmä
BIS-jälkeläisryhmä
BEST IN SHOW

LUOKAT:
• Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
• Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
• Junioriluokka (9 – alle 18 kk)
• Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
• Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
• Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata-, ajue- tai maastojuoksukilpailuista)
• Desert bred – luokka (aavikkoluokkaan voi osallistua koira, jolla kolmen sukupolven sukutaulussa tiettävästi ei ole länsimaisia linjoja edustavaa koiraa)
• Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
• Veteraaniluokka (8-vuotta täyttäneet)
• Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä.)
• Jälkeläisluokka (uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta)
• Kotikoiraluokka: Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta- tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan.
Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta.

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen on tehtävä joko sähköisesti tai kirjallisesti 30.9.2020 mennessä. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.

Sähköinen ilmoittautuminen: ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä postitse osoitteeseen:
Teija Laukka,
Hillerintie 10
37860 Kärjenniemi

Liitä mukaan kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake, jonka löydät Kennelliiton sivuilta. Kirjallisten ilmoittautumisten ilmoittatumismaksut Suomen Salukikerho ry tilille:
FI94 4600 0010 8792 25
Viitenro: 3832

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:

Erikoisnäyttelyyn tai saluki Show:hun ilmoitetut koirat sähköisellä ilmoittautumisella 30.9. mennessä
1. koira 20 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 20 euroa
pennut ja veteraanit  : 20 euroa,
kotikoirat : 15 euroa

Sähköinen ilmoittautuminen 30.9. mennessä
1. koira 30 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 25 euroa
pennut ja veteraanit  : 25 euroa,
kotikoirat : 15 euroa

Kirjallinen sekä ei-jäsenten ilmoittautuminen 30.9. mennessä
1. koira 35 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 35 euroa
pennut ja veteraanit  : 35 euroa,
kotikoirat : 15 euroa

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Teija Laukka, 040 734 8248, teija.laukka@gmail.com
Muut tiedustelut: Mari Riitinki, 044 533 1096, maririitinki@gmail.com


In English

Open Show 16th June 2019

Rallitassun koulutushalli, Tuusula, Finland
Nukarintie 24, 05400 Tuusula

Also puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months)
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club).
Judging begins ca. at 9.00 am.

JUDGE
Hilkka Nousiainen, Kennel Kirman, Finland (assistant judge Jaana Moisander)

Substitute:
Pirjo Grönfors, Kennel El Hamrah, Finland

FINALS:
BIS Puppy
BIS Pet
BIS Desert Bred
BIS Progeny
BIS Working
BIS Veteran
BIS Breeder
BIS Progeny
BEST IN SHOW

CLASSES:
• Baby puppy class (5 – under 7 months)
• Puppy class (7 – under 9 months)
• Junior class (9 – under 18 months)
• Intermediate class (15 – under 24 months)
• Open class (over 2-year, not champion)
• Working class (over 15 months older dogs, who have qualified result from coursing, pack or racing competition)
• Desert bred class (A dog is eligible for the Desert Bred Class if it does not have a dog representing Western lines in a three generation pedigree. The dog is not required to have a full documented 3 generation pedigree but the dog itself must be FCI registered.)
• Champion class (2-year-old, national champions)
• Veteran class (over 8 years)
• Breeder class (group that has at least 3 dogs from same breeder, dogs can be from same litter. One breeder can have several groups.)
• Progeny class (at least three offsprings of a stud male or female that can be from same litter)

• Pet Class: Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bites, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions.

ENTRIES

Registrations for the show must be submitted either online or by post by September 30th 2020.

Online entry is available at: ENTRY HERE

For entries by post, fill in the Finnish Kennel Club’s entry form and send it to the address:
Teija Laukka,
Hillerintie 10,
37860 Kärjenniemi, Finland

Enclose a copy of the receipt of the payment with the entry form. Payments are to be made to the Finnish Saluki Club’s bank account:
BIC/SWIFT: ITELFIHH, IBAN: FI94 4600 0010 8792 25
Use reference number 3832, if possible.

By submitting an entry, you guarantee to obey the valid Show Regulations and Vaccination Instructions of the Finnish Kennel Club.

ENTRY FEE:

Special fee for dogs joining Saluki Speciality Show or Saluki Show 2020
Online entry, by May 1st 2020
1. dog 20 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 20 euros
puppies and veterans : 20 euros
pets : 15 euros

Online entry, by May 1st 2020
1. dog 30 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 25 euros
puppies and veterans : 25 euros
pets : 15 euros

Entries by post, by May 1st 2020
1. dog 35 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 35 euros
puppies and veterans : 35 euros
pets : 15 euros

ENQUIRIES

Enquiries related to entries: Teija Laukka, +358 40 734 8248, teija.laukka@gmail.com
General enquiries: Mari Riitinki, +358 44 533 1096, maririitinki@gmail.com

Tapahtumiamme sponsoroi Nutrolin:

★ Päivitetty / Updated – 22.05.2020