Suomen Salukikerhon Erikoisnäyttely /
Finnish Saluki Club Specialty
11.-12.6.2022

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 10.00

TUOMARI: Karen Fisher (UK), kennel Ruweis

Lauantai – urokset, parhaan uroksen sekä BIS-kilpailujen urosten edustajien valinta kehän jälkeen (liikkeet, pää, sileä)
Sunnuntai – nartut, parhaan nartun sekä BIS-kilpailujen narttujen edustajien valinta kehän jälkeen (liikkeet, pää, sileä)

LOPPUKILPAILUT (sunnuntai): Karen Fisher
BIS-liikkeet
BIS-pää
BIS-sileä
BIS-käyttö
BIS-veteraani
BIS-kasvattaja
BIS-jälkeläisluokka
BEST IN SHOW

Supreme BEST IN SHOW – Pirjo Grönfors (kennel El Hamrah)
Molempien päivien BIS-voittajista valitaan Supreme Best in show
Varalla Maija-Liisa Nikula (kennel Abu Hakim)

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti 30.4.2022 / 21.5.2022 mennessä. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.

Sähköinen ilmoittautuminen osoitteessa:
* ILMOITTAUTUMINEN *

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

  30.4.2022 mennessä
Sähköiset ilmoittautumiset
1.–21.5.2022
Sähköiset ilmoittautumiset
1. koira 33 € 38 €
Saman omistajan toinen jne. koira 28 € 33 €
Pennut 28 € 33 €
Veteraanit 28 € 33 €

 

TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi Soininen, 044 564 4995, pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: Mari Riitinki, 044 533 1096, maririitinki@gmail.com


 

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus (sighthound center), Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Also puppies (5 – under 7 months and 7 – under 9 months).
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club).
Judging begins ca. at 10.00 am.

JUDGE
Karen Fisher (UK), kennel Ruweis

Saturday – males, best male and choosing representativs of males to BIS competitions (movements, head, smooth)
Sunday – bitches, best bitch and choosing representativs of bitches to BIS competitions (movements, head, smooth)

FINALS (Sunday): Karen Fisher
BIS-movements
BIS-head
BIS-smooth
BIS-working
BIS-veteran
BIS-breeder
BIS-progeny
BEST IN SHOW

Supreme BEST IN SHOW – Pirjo Grönfors (kennel El Hamrah)
Reserve judge Maija-Liisa Nikula (kennel Abu Hakim)

ENTRIES
Registrations for the show must be submitted online by April 30th / May 21st 2022.

Online entry is available at 
* ENTRY *

By submitting an entry, you guarantee to obey the valid Show Regulations and Vaccination Instructions of the Finnish Kennel Club.

ENTRY FEES

  By April 30th 2022
Online entries
From May 1st
to May 21st 2022
Online entries
1st dog 33 € 38 €
2nd and subsequent dogs (same owner) 28 € 33 €
Puppies 28 € 33 €
Veterans 28 € 33 €

 

ENQUIRIES
Enquiries related to entries: Pasi Soininen, +358 44 564 4995, pasisoininen@outlook.com
General enquiries: Mari Riitinki, +358 44 533 1096, maririitinki@gmail.com

# Päivitetty / Updated: 05-04-2022