Suomen Salukikerhon epävirallinen Saluki Show /
Finnish Saluki Club’s unofficial Saluki Show
14.6.2020

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki 14.6.2020
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 9.00

TUOMARIT
Urokset – Nina Neswadba, kennel Showhunters, Itävalta
Nartut – Eugene Blake, kennel Aurora, Yhdysvallat
Varatuomarina Nicklas Eriksson, kennel Qirmizi, Ruotsi

LOPPUKILPAILUT:
Näyttelyn vanhin uros ja vanhin narttu palkitaan.
BIS pentu – Nina Neswadba
BIS veteraani – Valerie Hamilton
BIS juniori – Nina Neswadba
Parikilpailu – Nina Neswadba
Pedigree kilpailu – Nina Neswadba
BIS sileäkarvainen – Valerie Hamilton
BIS desert bred – Nina Neswadba
BIS kasvattajaryhmä – Valerie Hamilton
BIS kotikoira – Valerie Hamilton
BIS particolour – Valerie Hamilton
BIS jälkeläisryhmä – Nina Neswadba
BIS nuori – Nina Neswadba
BIS avoin – Valerie Hamilton
BIS käyttö – Nina Neswadba
BIS valio – Valerie Hamilton
BIS seniori – Valerie Hamilton
BEST IN SHOW – Nina Neswadba

LUOKAT:
• Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
• Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
• Junioriluokka (9 – alle 15 kk)
• Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
• Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
• Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata- tai maastojuoksukilpailuista)
• Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
• Senioriluokka (7 – 10 v)
• Veteraaniluokka (yli 10 v.)
• Kotikoiraluokka (Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta- tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan. Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta.)
• Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä.)
• Jälkeläisluokka (Uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta.)
• Pedigree-luokka (Vähintään kolme koiraa kolmesta sukupolvesta.)
• Parikilpailu (Yksi esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti.)
• Lapsi ja koira (Alle 10-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Junior handler (10 – 17 v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Senior handler (Yli 17-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on tehtävä joko sähköisesti tai kirjallisesti 1.5.2020 / 30.5.2020 mennessä. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.

Sähköinen ilmoittautuminen (vain Salukikerhon jäsenille):
ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä postitse osoitteeseen:
Pasi Soininen,
Nybackankuja 38,
04360 Tuusula.

Liitä mukaan kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake, jonka löydät Kennelliiton sivuilta. Kirjallisten ilmoittautumisten ilmoittatumismaksut Suomen Salukikerhon tilille:
FI94 4600 0010 8792 25
Viitenro: 3832

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita soveltuvilta osin sekä rokotusmääräyksiä ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:

SSaK:n jäsenille
Sähköinen ilmoittautuminen 1.5.2020 mennessä
1. koira 28 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 25 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 25 euroa

SSaK:n jäsenille
Sähköinen ilmoittautuminen: 2. – 30.5.2020 mennessä
1. koira 33 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 30 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 30 euroa

Ei-jäsenten ja
kirjalliset ilmoittautumiset:
1.5.2020 mennessä
1. koira 33 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 33 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 33 euroa

Ei-jäsenten ja
kirjalliset ilmoittautumiset: 2. – 30.5.2020 mennessä
1. koira 38 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 38 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 38 euroa

Lisäksi
kotikoirat : 15 euroa
* junior handler / * senior handler / * pedigreeluokka / * pariluokka : 5 euroa
* lapsi ja koira : 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä. Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi Soininen, 044 564 4995, pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: Mari Riitinki, 044 533 1096, maririitinki@gmail.com

 


In English

Saluki Show 14th June 2020

Tuomarinkartano, Helsinki, June 14th, 2020
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Also puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months).
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club).
Judging begins ca. at 9.00 am.

JUDGES
Dogs – Nina Neswadba, kennel Showhunters, Itävalta
Bitches – Eugene Blake, kennel Aurora, Yhdysvallat
Standing – Nicklas Eriksson, kennel Qirmizi, Ruotsi

FINALS:
BIS Puppy – Nina Neswadba
BIS Veteran – Valerie Hamilton
BIS Junior – Nina Neswadba
Brace Competition – Nina Neswadba
Pedigree Competition – Nina Neswadba
BIS Smooth – Valerie Hamilton
BIS Desert Bred – Nina Neswadba
BIS Breeder – Valerie Hamilton
BIS Pet – Valerie Hamilton
BIS Particolour – Valerie Hamilton
BIS Progeny – Nina Neswadba
BIS Intermediate – Nina Neswadba
BIS Open – Valerie Hamilton
BIS Working – Nina Neswadba
BIS Champion – Valerie Hamilton
BIS Senior – Valerie Hamilton
BEST IN SHOW – Nina Neswadba

CLASSES:
• Baby puppy class (5 – under 7 months)
• Puppy class (7 – under 9 months)
• Junior class (9 – under 15 months)
• Intermediate class (15 – under 24 months)
• Open class (over 2 years, non-champions)
• Working class (over 15 months, qualified result either from track racing or from lure coursing)
• Champion class (over 2 years, national champions)
• Senior class (7 – 10 yeas)
• Veteran class (over 10 years)
• Pet class (Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bites, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions.)
• Breeders class (A group that has at least three dogs from the same breeder. The dogs can be from the same litter. One breeder can compete with multiple groups.)
• Progeny class (A group of at least three offsprings of a stud male or female that can be from the same litter.)
• Pedigree class (At least three generations of dogs.)
• Brace class (One handler, two dogs.)

ENTRIES

Registrations for the show must be submitted either online or by post by May 1st / May 30th 2020.

Online entry available at: ENTRY HERE

For entries by post, fill in the Finnish Kennel Club’s entry form and send it to the address:
Pasi Soininen,
Nybackankuja 38,
04360 Tuusula,
Finland.

Enclose a copy of the receipt of the payment with the entry form. Payments are to be made to the Finnish Saluki Club’s bank account, BIC/SWIFT: ITELFIHH, IBAN:
FI94 4600 0010 8792 25
Use reference number 3832, if possible.

By submitting an entry, you guarantee to obey the valid Show Regulations (where applicable) and Vaccination Instructions of the Finnish Kennel Club.

ENTRY FEE:

Members of the Finnish Saluki Club
Online entries, latest on 1st of May 2020:
1st dog 28 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 25 euros
puppies, seniors and veterans 25 euros

Members of the Finnish Saluki Club
Online entries, between 2nd and 30th of May 2020
:
1st dog 33 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 33 euros
puppies, seniors and veterans 33 euros

Entries by post, latest on 1st of May 2020:
1st dog 33 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 30 euros
puppies, seniors and veterans 30 euros

Entries by post, between 2nd and 30th of May 2020:
1st dog 38 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 38 euros
puppies, seniors and veterans 38 euros

In addition
Pet class : 15 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace : 5 euros
* child and dog : 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well. Progeny and breeder classes free of charge.

ENQUIRIES

Enquiries related to entries: Pasi Soininen, +358 44 564 4995, pasisoininen@outlook.com
General enquiries: Mari Riitinki, +358 44 533 1096, maririitinki@gmail.com

Tapahtumiamme sponsoroi Nutrolin:

★ Päivitetty / Updated – 15.02.2020