Suomen Salukikerhon epävirallinen Saluki Show /
Finnish Saluki Club’s unofficial Saluki Show
19.-20.9.2020

Mustiala, Tammela
Mustialantie 105, 31310 MUSTIALA

Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 9.00

TUOMARI
Urokset (su) + nartut (la): Bo Forssberg, kennel Khalils, Ruotsi

LOPPUKILPAILUT: * Kaikki loppukilpailut arvostelee Bo Forssberg
BIS pentu
BIS veteraani
BIS juniori
Parikilpailu
Pedigree kilpailu
BIS sileäkarvainen
BIS desert bred
BIS kasvattajaryhmä
BIS kotikoira
BIS particolour
BIS jälkeläisryhmä
BIS nuori
BIS avoin
BIS käyttö
BIS valio
BIS seniori
BEST IN SHOW

LUOKAT:
• Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
• Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
• Junioriluokka (9 – alle 15 kk)
• Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
• Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
• Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata- tai maastojuoksukilpailuista)
• Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
• Senioriluokka (7 – 10 v)
• Veteraaniluokka (yli 10 v.)
• Kotikoiraluokka (Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta- tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan. Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta.)
• Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä.)
• Jälkeläisluokka (Uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta.)
• Pedigree-luokka (Vähintään kolme koiraa kolmesta sukupolvesta.)
• Parikilpailu (Yksi esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti.)
• Lapsi ja koira (Alle 10-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Junior handler (10 – 17 v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Senior handler (Yli 17-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on tehtävä joko sähköisesti tai kirjallisesti  12.8.2020 / 1.9.2020  mennessä. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.

Sähköinen ilmoittautuminen (vain Salukikerhon jäsenille):
ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä postitse osoitteeseen:
Pasi Soininen,
Nybackankuja 38,
04360 Tuusula.

Liitä mukaan kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake, jonka löydät Kennelliiton sivuilta. Kirjallisten ilmoittautumisten ilmoittatumismaksut Suomen Salukikerhon tilille:
FI94 4600 0010 8792 25
Viitenro: 3832

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita soveltuvilta osin sekä rokotusmääräyksiä ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:

SSaK:n jäsenille
Sähköinen ilmoittautuminen 12.8.2020 mennessä
1. koira 27 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 23 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 23 euroa

SSaK:n jäsenille
Sähköinen ilmoittautuminen: 13.8.–1.9.2020 mennessä
1. koira 32 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 28 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 28 euroa

Ei-jäsenten ja
kirjalliset ilmoittautumiset: 12.8.2020
mennessä
1. koira 32 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 32 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 32 euroa

Ei-jäsenten ja
kirjalliset ilmoittautumiset: 13.8.–1.9.2020 mennessä
1. koira 37 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 37 euroa
pennut, seniorit ja veteraanit : 37 euroa

Lisäksi
kotikoirat : 15 euroa
* junior handler / * senior handler / * pedigreeluokka / * pariluokka : 5 euroa
* lapsi ja koira : 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä. Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi Soininen, 044 564 4995, pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: Mari Riitinki, 044 533 1096, maririitinki@gmail.com

 


In English

Saluki Show 19.-20.9.2020

Mustiala, Tammela FINLAND
Mustialantie 105, 31310 MUSTIALA

Also puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months).
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club).
Judging begins ca. at 9.00 am.

JUDGES
Dogs (Sunday) + bitches (Saturday) Bo Forssberg, kennel Khalils, Sweden

FINALS: *All finals are judged by Bo Forssberg
BIS Puppy
BIS Veteran
BIS Junior
Brace Competition
Pedigree Competition
BIS Smooth
BIS Desert Bred
BIS Breeder
BIS Pet
BIS Particolour
BIS Progeny
BIS Intermediate
BIS Open
BIS Working
BIS Champion
BIS Senior
BEST IN SHOW

CLASSES:
• Baby puppy class (5 – under 7 months)
• Puppy class (7 – under 9 months)
• Junior class (9 – under 15 months)
• Intermediate class (15 – under 24 months)
• Open class (over 2 years, non-champions)
• Working class (over 15 months, qualified result either from track racing or from lure coursing)
• Champion class (over 2 years, national champions)
• Senior class (7 – 10 yeas)
• Veteran class (over 10 years)
• Pet class (Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bites, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions.)
• Breeders class (A group that has at least three dogs from the same breeder. The dogs can be from the same litter. One breeder can compete with multiple groups.)
• Progeny class (A group of at least three offsprings of a stud male or female that can be from the same litter.)
• Pedigree class (At least three generations of dogs.)
• Brace class (One handler, two dogs.)

ENTRIES

Registrations for the show must be submitted either online or by post by August 12th / September 1st 2020.

Online entry available at: ENTRY HERE

For entries by post, fill in the Finnish Kennel Club’s entry form and send it to the address:
Pasi Soininen,
Nybackankuja 38,
04360 Tuusula,
Finland.

Enclose a copy of the receipt of the payment with the entry form. Payments are to be made to the Finnish Saluki Club’s bank account, BIC/SWIFT: ITELFIHH, IBAN:
FI94 4600 0010 8792 25
Use reference number 3832, if possible.

By submitting an entry, you guarantee to obey the valid Show Regulations (where applicable) and Vaccination Instructions of the Finnish Kennel Club.

ENTRY FEE:

Members of the Finnish Saluki Club
Online entries, latest on August 12th 2020 :
1st dog 27 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 23 euros
puppies, seniors and veterans 23 euros

Members of the Finnish Saluki Club
Online entries, from August 13 to September 1st 2020
:
1st dog 32 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 28 euros
puppies, seniors and veterans 28 euros

Entries by post, latest on August 12th 2020:
1st dog 32 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 32 euros
puppies, seniors and veterans 32 euros

Entries by post, from August 13 to September 1st 2020:
1st dog 37 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 37 euros
puppies, seniors and veterans 37 euros

In addition
Pet class : 15 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace : 5 euros
* child and dog : 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well. Progeny and breeder classes free of charge.

ENQUIRIES

Enquiries related to entries: Pasi Soininen, +358 44 564 4995, pasisoininen@outlook.com
General enquiries: Mari Riitinki, +358 44 533 1096, maririitinki@gmail.com

Tapahtumiamme sponsoroi Nutrolin:

★ Päivitetty / Updated – 15.02.2020