Suomen Salukikerhon epävirallinen Saluki Show /
Finnish Saluki Club’s unofficial Saluki Show
11.-12.6.2022

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 10.00

TUOMARI: Bo Forssberg (SE), kennel Khalils

Lauantai – nartut, parhaan nartun sekä BIS-kilpailujen narttujen edustajien valinta kehän jälkeen (sileä, desert bred, particolour)

LOPPUKILPAILUT (lauantai): Bo Forssberg
Näyttelyn vanhimman nartun palkitseminen
Parikilpailu
Pedigree-kilpailu

(Lounastauolla käydään lapsi & koira, junior handler, senior handler -kilpailut)

Sunnuntai – urokset, parhaan uroksen sekä BIS-kilpailujen urosten edustajien valinta kehän jälkeen (sileä, desert bred, particolour)

LOPPUKILPAILUT (sunnuntai): Bo Forssberg
Näyttelyn vanhimman uroksen palkitseminen
BIS-kotikoira
BIS-juniori
BIS-nuori
BIS-avoin
BIS-käyttö
BIS-valio
BIS-seniori
BIS-veteraani
BIS-sileä
BIS-desert bred
BIS-particolour
BIS-kasvattaja
BIS-jälkeläisluokka
BEST IN SHOW

Supreme BEST IN SHOW – Pirjo Grönfors (kennel El Hamrah)
Molempien päivien BIS-voittajista valitaan Supreme Best in show
Varalla Maija-Liisa Nikula (kennel Abu Hakim)

LUOKAT:
• Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
• Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
• Junioriluokka (9 – alle 15 kk)
• Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
• Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
• Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata- tai maastojuoksukilpailuista)
• Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
• Senioriluokka (7 – 10 v)
• Veteraaniluokka (yli 10 v.)
• Kotikoiraluokka (Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta- tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan. Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta.)
• Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä.)
• Jälkeläisluokka (Uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta.)
• Pedigree-luokka (Vähintään kolme koiraa kolmesta sukupolvesta.)
• Parikilpailu (Yksi esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti.)
• Lapsi ja koira (Alle 10-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Junior handler (10 – 17 v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Senior handler (Yli 17-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti 30.4.2022 / 21.5.2022 mennessä. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.
Sähköinen ilmoittautuminen: * ILMOITTAUTUMINEN *
Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita soveltuvilta osin sekä rokotusmääräyksiä ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

  30.4.2022 mennessä
Sähköiset ilmoittautumiset
1.–21.5.2022
Sähköiset ilmoittautumiset
1. koira 29 € 34 €
Saman omistajan toinen jne koira 26 € 31 €
Pennut 26 € 31 €
Veteraanit 26 € 31 €

Kotikoirat: 16 euroa,
* junior handler / * senior handler / * pedigree-luokka / * pariluokka: 5 euroa / luokka
* lapsi ja koira: 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikan päällä
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

OSALLISTUMISMAKSUTIEDOT
Saaja: Suomen Salukikerho ry
Tilinro: FI94 4600 0010 8792 25 – viite nro: 3832

TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi Soininen, 044 564 4995, pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: Mari Riitinki, 044 533 1096, maririitinki@gmail.com


 

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus (sighthound center)
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Also puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months).
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club).
Judging begins ca. at 9.00 am.

JUDGES
Bo Forssberg (SE), kennel Khalils

Saturday – bitches, best bitch and choosing representativs of bitches to BIS competitions (smooth, desert bred, particolour)

FINALS (Saturday): Bo Forssberg
Rewarding of the oldest bitch of the show
Brace class
Pedigree-competition

(Child & dog, junior handler, senior handler)

Sunday – males, best male and choosing representativs of males to BIS competitions (smooth, desert bred, particolour)

FINALS (Sunday): Bo Forssberg
Rewarding of the oldest male of the show
BIS-pet
BIS-junior
BIS-intermediate
BIS-open
BIS-working
BIS-champion
BIS-senior
BIS-veteran
BIS-smooth
BIS-desert bred
BIS-particolour
BIS-breeder
BIS-progeny
BEST IN SHOW

Supreme BEST IN SHOW – Pirjo Grönfors (kennel El Hamrah)
Reserve judge Maija-Liisa Nikula (kennel Abu Hakim)

CLASSES:
• Baby puppy class (5 – under 7 months)
• Puppy class (7 – under 9 months)
• Junior class (9 – under 15 months)
• Intermediate class (15 – under 24 months)
• Open class (over 2 years, non-champions)
• Working class (over 15 months, qualified result either from track racing or from lure coursing)
• Champion class (over 2 years, national champion)
• Senior class (7 – 10 years)
• Veteran class (over 10 years)
• Pet class (Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bite, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions.)
• Breeders class (A group that has at least three dogs from the same breeder. The dogs can be from the same litter. One breeder can compete with multiple groups.)
• Progeny class (A group of at least three offsprings of a stud male or female that can be from the same litter.)
• Pedigree class (At least three generations of dogs.)
• Brace class (One handler, two dogs.)

ENTRIES
Registrations for the show must be submitted online by April 30th / May 21st 2022.
Online entry is available at  * ENTRY *
By submitting an entry, you guarantee to obey the valid Show Regulations (where applicable) and Vaccination Instructions of the Finnish Kennel Club.

ENTRY FEES

  By April 30th 2022
Online entries
From May 1st
to May 21st 2022
Online entries
1st dog 29 € 34 €
2nd and subsequent dogs (same owner) 26 € 31 €
Puppies 26 € 31 €
Veterans 26 € 31 €

Dogs entered to pet class: 16 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace: 5 euros / class
* child and dog: 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well
Progeny and breeder classes free of charge

ENTRY FEE PAYMENT INFORMATION
Recipient: Suomen Salukikerho ry
Bank account no: FI94 4600 0010 8792 25 – with ref.no: 3832

ENQUIRIES
Enquiries related to entries: Pasi Soininen, +358 44 564 4995, pasisoininen@outlook.com
General enquiries: Mari Riitinki, +358 44 533 1096, maririitinki@gmail.com

# Päivitetty / Updated: 19-04-2022