AIKATAULUKIRJE

Suomen Salukikerhon epävirallinen Saluki Show 16.6.2024

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 10.00

TUOMARIT
Mary Sanders Parker, Iso-Britannia (urokset + BIS) + Ian Rasmussen, Australia (nartut)

Lapsi & koira, Junior Handler & Senior Handler kilpailut käydään lounastauon aikana. Tuomarina Heli Perkkiö

LOPPUKILPAILUT
Näyttelyn vanhimman uroksen ja nartun palkitseminen
Parikilpailu: Ian Rasmussen
Pedigree-kilpailu: Ian Rasmussen
BIS-kotikoira: Mary Sanders Parker
BIS-pentu: Ian Rasmussen
BIS-juniori: Ian Rasmussen
BIS-nuori: Ian Rasmussen
BIS-avoin: Mary Sanders Parker
BIS-käyttö: Ian Rasmussen
BIS-valio: Mary Sanders Parker
BIS-seniori: Mary Sanders Parker
BIS-veteraani: Mary Sanders Parker
BIS-sileä: Ian Rasmussen
BIS-desert bred: Ian Rasmussen
BIS-particolour: Mary Sanders Parker
BIS-kasvattaja: Mary Sanders Parker
BIS-jälkeläisluokka: Ian Rasmussen
BEST IN SHOW: Mary Sanders Parker

LUOKAT
• Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
• Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
• Junioriluokka (9 – alle 15 kk)
• Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
• Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
• Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata- tai maastojuoksukilpailuista)
• Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
• Senioriluokka (7 – 10 v)
• Veteraaniluokka (yli 10 v.)
• Kotikoiraluokka (Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta- tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan. Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta.)
• Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä.)
• Jälkeläisluokka (Uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta.)
• Pedigree-luokka (Vähintään kolme koiraa kolmesta sukupolvesta.)
• Parikilpailu (Yksi esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti.)
• Lapsi ja koira (Alle 10-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Junior handler (10 – 17 v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)
• Senior handler (Yli 17-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa.)

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti 30.4.2024 / 19.5.2024 mennessä. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.

Ilmoittautumismaksu: Suomen Salukikerho ry:n tilille FI94 4600 0010 8792 25 – viite nro 3832

Sähköinen ilmoittautuminen: [*ILMOITTAUTUMINEN*]

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita soveltuvilta osin sekä rokotusmääräyksiä ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

30.4.2024 mennessä sähköiset ilmoittautumiset
* 30 € /koira
* saman omistajan 2. jne. koira 27 €
* pennut ja vet 27 €

1.-19.5.2024 mennessä sähköiset ilmoittautumiset
* 35 € /koira
* saman omistajan 2. jne. koira 32 €
* pennut ja vet 32 €

Kotikoirat: 16 euroa
* junior handler / * senior handler / * pedigree-luokka / * pariluokka: 5 euroa / luokka
* lapsi ja koira: 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikan päällä Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi Soininen, 044 564 4995, pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: Mari Riitinki, 044 533 1096, maririitinki@gmail.com

​Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus (sighthound center) 16th June 2024

Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Also puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months).
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club).
Judging begins ca. at 10.00 am.

JUDGES
Mary Sanders Parker, Iso-Britannia (males+ BIS) + Ian Rasmussen, Australia (females)

Child & dog, Junior Handler & Senior Handler competitions. Judge is Heli Perkkiö.

FINALS
Rewarding of the oldest male and famele of the show
BIS-pair: Ian Rasmussen
BIS-pedigree: Ian Rasmussen
BIS-pet: Mary Sanders Parker
BIS-puppy: Ian Rasmussen
BIS-junior: Ian Rasmussen
BIS-intermediate: Ian Rasmussen
BIS-open: Mary Sanders Parker
BIS-working: Ian Rasmussen
BIS-champion: Mary Sanders Parker
BIS-senior: Mary Sanders Parker
BIS-veteran: Mary Sanders Parker
BIS-smooth: Ian Rasmussen
BIS-desert bred: Ian Rasmussen
BIS-particolour: Mary Sanders Parker
BIS-breeder: Mary Sanders Parker
BIS-progeny: Ian Rasmussen
BEST IN SHOW: Mary Sanders Parker

CLASSES
• Baby puppy class (5 – under 7 months)
• Puppy class (7 – under 9 months)
• Junior class (9 – under 15 months)
• Intermediate class (15 – under 24 months)
• Open class (over 2 years, non-champions)
• Working class (over 15 months, qualified result either from track racing or from lure coursing)
• Champion class (over 2 years, national champion)
• Senior class (7 – 10 years)
• Veteran class (over 10 years)
• Pet class (Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bite, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions.)
• Breeders class (A group that has at least three dogs from the same breeder. The dogs can be from the same litter. One breeder can compete with multiple groups.)
• Progeny class (A group of at least three offsprings of a stud male or female that can be from the same litter.)
• Pedigree class (At least three generations of dogs.)
• Brace class (One handler, two dogs.)

ENTRIES

Registrations for the show must be submitted online by April 30th – May 19th 2024.

Payment of the entry fee: to Finnish Saluki club account (IBAN FI94 4600 0010 8792 25) with reference number 3832

Online entry: [*ENTRY*]

By submitting an entry, you guarantee to obey the valid Show Regulations (where applicable) and Vaccination Instructions of the Finnish Kennel Club.

ENTRY FEES

By 30th April 2024, online entries
* 30 € / 1st Dog
* 27 € / 2nd and subsequent dogs (same owner)
* 27 € / Puppies and Veterans

By 1st-19th May 2024, online entries
* 35 € / 1st Dog
* 32 € / 2nd and subsequent dogs (same owner)
* 32 € / Puppies and Veterans

Dogs entered to pet class: 16 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace: 5 euros / class
* child and dog: 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well
Progeny and breeder classes free of charge

ENQUIRIES

Enquiries related to entries: Pasi Soininen, +358 44 564 4995, pasisoininen@outlook.com
General enquiries: Mari Riitinki, +358 44 533 1096, maririitinki@gmail.com