YHDISTELMÄPALKINTO

Uusi kiertopalkinto- ja sitä koskeva sääntö käsiteltäväksi syyskokouksessa 28.11.2020 Hallitus ehdottaa, että Jonin ja Leevin muistopalkinnot yhdistetään yhdeksi kiertopalkinnoksi näyttely- ja maastojuoksu- tai ratajuoksulistojen perusteella seuraavasti:...

Salukien Terveyskysely 2020

Suomen Salukikerho ry:n jalostustoimikunta kerää terveyskyselyn avulla tietoa rodun terveydentilasta ja luonteesta. Terveyskyselyn raportissa käsitellään vain vuosina 2001 – 2018 syntyneitä Suomessa asuvia salukeja, mukaan lukien tuontikoirat. Muistakin...