Derby- ja Veteraaniratamestaruus 2021, kaikkien rotujen sijoituskilpailu

DVR (2018 syntyneet): PP 280 m; WH, PK, IT ja CI 350 m; muut 480 m. Ilmoittautuessa koiralla tulee olla hyväksytty tulos.
VMR (2021 kuusi (6) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat): kaikki rodut 280 m. Ilmoittautuessa koiralla tulee olla hyväksytty tulos.
DVR ja VMR koesääntöjen Liite 4 -mukaisesti.

Sijoituskilpailu: 280, 350, 480 ja 680 m. Omat 280 m sijoituslähdöt veteraaneille.

Lähtökopit valitaan manttelivärin mukaisesti (punainen valitsee ensin, jne…).

Koetoimikunta voi järjestelyjen niin vaatiessa rajoittaa koiran osallistumista useampaan kilpailuluokkaan.

Koe alkaa klo: 09:00
Eläinlääkärintarkastus klo: 09:10
Lähdöt alkaa klo: 12:00
Ylituomari: Arja Havia
Ylituomari varalla: Jari Heikkinen
Kilpailunjohtaja: Merja Lautala
Koetoimitsija: Anna-Leena Lahti
Tiedustelut:
ennen koetta 044 7328 975 / wh.derbyt@gmail.com
kokeen aikana 044 7328 975