Jyväskylä KV

PU-1             Soheil Nour Caspian Al Bhazim ROP, CACIB, RYP-4

PU-2             Tazillah Bahir Salim VARA-CACIB

PU-3             Aziz Karim VET ROP

PU-4             Sunfire Jawhar

PN-1             Tazillah Yordana VSP, CACIB

PN-2             Shamali Karamah Al Mahir Bint Ismah SERT, MVA, VARA-CACIB

PN-3             Aziz Qiana

PN-4             Qeymati Surati Har Kala Rachi

SERT uros                          Aziz Sheraz

SERT narttu                       Shamali Karamah Al Mahir Bint Ismah

VSP veteraani                   Aziz Jalila

ROP kasvattaja                  Aziz

 

Kaikki tulokset

Näyttelytulosten valokuva-arkisto