Kevätkokous SSaK

SUOMEN SALUKIKERHO RY:N KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 20.3.2021 ALKAEN KLO 13
Paikka: HIRVIHAARAN KUNTOMAJA, Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara sekä lisäksi osallistuminen kokoukseen tietoliikenneyhteyden (Microsoft Teams) avulla*
Sekä fyysiseen kokoukseen osallistuvien että Teams-kokoukseen osallistuvien tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua sähköpostitse sihteeri@saluki.fi viimeistään 13.3.2021!* Kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaisesti myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.
Valtakirjojen tarkastus klo 12.45.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2020
6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2020 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!