Verkkotapaaminen – Kennelliiton uudet vakiosopimukset

Salukikerho järjestää yhdessä Suomen Afgaanit ry:n ja Suomen Basenjit ry:n kanssa koulutus- ja keskustelutilaisuuden Kennelliiton uusista vakiosopimuksista 13.4.2021 kello 18.30 alkaen.

Ilmoittautumiset tätä lomaketta käyttäen viimeistään 9.4.:
Ilmoittautumislomake