Suomen Salukikerhon maastomestaruus ja veteraanimaastomestaruus + maastoepikset 2023

Päivämäärä/Date: 8.10.2023
Paikka/Location: Metsämaantie 225, 16900 Lammi
Ylituomari/Chief judge: Peter Rönn
Ylituomari varalla/Chief Judge, reserve: Tapio Pulkkinen
Kilpailunjohtaja/Lure Coursing Director: Eija Leppälahti
Koetoimitsija/Event Secretar: Marika Leppänen
Koe alkaa/The event starting time: 7.30 AM
Eläinlääkärintarkastus alkaa/Veterinary check: starting at 8.00 AM
Ensimmäinen lähtö/First run starts at: 9.00 AM

Kilpailuttajakirje / Timetable

Competition information in English below

Avoin kilpailu ja erikoiskilpailu vain salukeille. SSaK:n maasto- ja veteraanimaastomestaruuskilpailu. Koiran omistajan ei tarvitse kuulua järjestävään kerhoon, mutta jotta koira voi kilpailla kerhon mestaruudesta, SSaK:n jäsenyys tulee olla maksettu ja hyväksytty ennen kilpailuun ilmoittautumista.

Avoin luokka: avoimeen luokkaan ilmoitetut koirat arvotaan pareiksi koesääntöjen mukaan. Mikäli koiria ilmoittautuu 6 kumpaakin sukupuolta, sukupuolet juoksevat erikseen.

Avoin luokka veteraaneille: avoimeen veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat arvotaan pareiksi koesääntöjen mukaan. Mikäli koiria ilmoittautuu 6 kumpaakin sukupuolta, sukupuolet juoksevat erikseen.

Erikoiskilpailu: koirat ilmoitetaan pareittain. Pareiksi ilmoitetut koirat juoksevat keskenään samassa lähdössä sekä alkuerässä että mahdollisessa finaalissa. Lähtöjen järjestys arvotaan. Urokset ja nartut juoksevat samassa luokassa. Mikäli koiran pari peruu osallistumisensa ennen kilpailuluokan alkua, jäljelle jäävä pari siirretään avoimeen luokkaan ja se osallistuu normaaliin pariarvontaan. Mikäli pareina ilmoitetuista koirista toinen ei pääse finaaliin, sille arvotaan pari normaalisti. Erikoisluokan tulos on virallinen, mutta siinä ei jaeta sertifikaattia.

SSaK:n maastomestaruus ja VSP-maastomestaruus ratkaistaan avoimen kilpailun ja erikoiskilpailun osallistujien kesken. Maastomestari/VSP-maastomestari on se koira, jolla on oman sukupuolensa parhaat yhteispisteet kokeessa (omistajan jäsenyys huomioiden).

SSaK:n veteraanimaastomestaruus ratkaistaan avoimen kilpailun ja erikoiskilpailun osallistujien kesken. Omistajan tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpaileeko koira maastomestaruudesta vai veteraanimestaruudesta. Veteraanimestari on se veteraani-ikäinen koira, jolla on parhaat yhteispisteet kokeessa (omistajan jäsenyys huomioiden).

33 €/ SSaK:n jäsenet, saman omistajan toinen jne virallisen luokan koira 30 €. Ei-jäsenet 36€
Ilmoittautumismaksu maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille FI41 4600 0010 8792 09 / Suomen Salukikerho ry, viite: 62624

Ilmoittautumisaika 13.8.-24.9.2023
Ilmoittautuminen nettilomakkeella:
https://forms.office.com/r/jhgQQmt3gBika

Tiedustelut:
ennen koetta 0443708869 / Marika Leppänen / juoksutoimikunta@saluki.fi / www.saluki.fi
kokeen aikana 0443708869
 
 
 
Maastojuoksun epäviralliset kisat salukeille seuraavasti:
Luokat
– Pennut (alle 9 kk)
– Junnut (9-alle 18 kk)
– Kilpailuikäiset
– Yli-ikäiset veteraanit (2014 tai aikaisemmin syntyneet)
* HUOM. Koira voi juosta yksin tai parin kanssa
ILMOITTAUTUMINEN EPISMAASTOIHIN 1.9. alkaen lomakkeella:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAA-YxgRUMjdBNENKSk9ZQUlVSE8zOUdIRkUxMDFTVi4u
Ennakko ilmoittautuminen 1.10. mennessä
Ennakko-osallistumismaksu
SSaK:n jäsenet:
– pentuluokka 8 € / saluki
– muut luokat 12 € / saluki
Ei jäsenet:
– 15 € / saluki
 
 
Competition information in English:
Open and special event for salukis only. Finnish Saluki Club’s lure coursing championship and veteran lure coursing championship event. The owner of the dog entered to the event does not have to be a member of the organising club. However for the dog to compete for club championships, membership of the club must be paid and accepted before entering the dog to the event.

Open class: dogs entered to the open class will be drawn to pairs according to the Finnish Sightound Club’s rules for lure coursing. If 6 dogs of both sexes are entered, dogs and bitches run separately.

Open class for veterans: dogs entered to the open veteran class will be drawn to pairs according to the Finnish Sighthound Club’s rules for lure coursing. If 6 dogs of both sexes are entered, dogs and bitches compete separately.

Special class: dogs are entered in pairs. The dogs entered as pair will run together both in the first run and in the possible second run. The order in which the pairs run, is drawn. Dogs and bitches compete in the same class. Should the other dog from the pre-entered pair cancel its participation before the beginning of the class, the remaining dog will be moved to the open class and will attend the normal drawing. When two dogs are entered as a pair and the other one doesn’t qualify for the second run, the remaining will get a new pair by drawing. The results from the special class are official, but no lure coursing certificates are awarded in this class.

The dogs both in open and special classes compete for the Finnish Saluki Club’s Lure Coursing Championship/BOS Championship and Veteran Lure Coursing Championship/BOS Veteran Championship. Lure Cousing Champion/BOS is the saluki who has the best total points of both classes and his/her sex (taking the owners’ memberships into account).

Finnish Saluki Club’s veteran championship/BOS will be delivered to the dogs who have highest points of both classes. When entering the do to the event, the owner must tell whether the dog is competing for the championship or the veteran champion. Lure Coursing Veteran Champion/BOS is the saluki who is of veteran age and has the best total points of both classes and his/her sex (taking the owner’s membership into account).

Enquiries:
before the event +358443708869 / juoksutoimikunta@saluki.fi / www.saluki.fi
during the event +358443708869

How to enter
Entry by sending the following form: http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/wp-content/uploads/Entry-form-racing-and-coursing-2023.pdf
by email to juoksutoimikunta@saluki.fi

Entry fee
33 € members of the Finnish Saluki Club, second and more dogs by the same owner in official class 30 €.
Non-members 36 €.
Entry fee must be paid simultaneously with the entry.

Account information:
ITELFIHH FI41 4600 0010 8792 09 / Finnish Saluki Club
please use reference number 62624

Unofficial lure coursing competition for salukis:
Classes
– Puppies (under 9 months)
– Juniors (9-under 18 months)
– Adults (18 months-born in 2015)
– Overage veterans (born in 2014 or earlier)
* NOTE The dog can run alone or with a couple
REGISTRATION FOR UNOFFICIAL CLASSES STARTING 1.9. with form:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAA-YxgRUMjdBNENKSk9ZQUlVSE8zOUdIRkUxMDFTVi4u

Participation fee
SSaK members:
– puppy class €8/ saluki
– other classes €12 / saluki
Non-members:
– 15 € / saluki