JALOSTUSSUOSITUKSET

Jalostussuositukset 01.01.2017 alkaen

YLEISET PERIAATTEET:

– Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.

– Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

– Perinnölliseksi katsottua sairautta (immuunivälitteinen sairaus, sydän- tai silmäsairaus, allergia yms.) sairastavan koiran pentuesisarusten jalostuskäytössä suositellaan käyttämään harkintaa.

– Pentueen molempien vanhempien takana ei saa olla samoja sairauksia tai muita ongelmia.

– Yhdistelmää, josta on syntynyt vakavasti sairas koira ei saa uusia, eikä läheisesti sitä muistuttavaa yhdistelmää tule tehdä.

– Napatyräisiä koiria ei saa parittaa keskenään. Narttua, jolla on ollut kirurgista hoitoa vaativa napatyrä, ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

– Kasvattajien tulee informoida pennunostajia lähisukulaisten sairauksista mieluiten kirjallisesti.

– Kasvattaja antaa julkaistavaksi tiedon, onko kyseessä keinohedelmöityksestä tai kaksoisastutuksesta syntyvä pentue.

– Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

SUOSITUKSET

Rotujärjestön suositukset jalostukseen käytettäville koirille ja yhdistelmille ovat seuraavat:

Huom! Suositeltavat terveystutkimukset tulee tehdä ennen jalostuskäyttöä ja niiden on oltava voimassa astutushetkellä!

1) Ikä: Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla iältään vähintään 36 kk (kolme vuotta) ennen jalostuskäyttöä. Uroksen Suomessa syntyneiden jälkeläisten määrä ei saa ylittää 5 %:a yhden sukupolven jaksolla syntyneistä pennuista (n. 24 pentua) uroksen elinaikana, nartulla saa teettää enintään kolme pentuetta.

2) Sukusiitosprosentti: Yhdistelmän sukusiitosprosentin tulee olla viidessä polvessa alle 6.25 %. Jalostustoimikunnalla tulee olla käytettävissään yhdistelmän vanhemmista viiden polven sukutaulu. Koirista, joiden tausta on joltain osin FCI:n rekisterissä tuntematon, tulee toimittaa sukutaulun kopio arkistointia varten. Mitään vaatimuksia taustan suhteen ei tällöin ole.

3) Sydäntutkimukset:  Jalostukseen käytettävän koiran sydän tulee tutkia virallisella ultraääni- tutkimuksella, joka sisältää vähintään 5 min lepo-EKG:n. Tutkimuksessa ei saa löytyä merkkejä sydänsairaudesta eli tuloksen tulee olla lausunnolla A (ei osoita merkkejä sydänsairaudesta) kaikissa osioissa.

Kasvattajan harkintaan jätetään tarpeen mukaan sydämen Holter-tutkimus.

Tutkimustulos (A) ei saa olla astutushetkellä yhtä (1) vuotta vanhempi.

Suositukset tutkimuksista kaikille salukeille: Erityisesti jalostukseen käytettyjen koirien sydäntutkimuksia olisi hyvä jatkaa seurantana 9-11-vuoden ikään saakka. SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan sydäntyöryhmä suosittaa sydäntutkimusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti: Koiran tulee olla vähintään 2-vuoden ikäinen. Mikäli koiraa ei käytetä jalostukseen, sydäntutkimusten väli voi olla 2 vuotta.

4) Silmätutkimus: Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen silmätutkimuslausunto.

Koiralta ei saa löytyä sellaisia silmäsairauksia, jotka ovat kaikilla roduilla perinnölliseksi epäiltyjä vakavia silmäsairauksia (esimerkiksi pektinaattiligamenttidysplasia (vakavat muodot), retinan dysplasia (geograafinen ja totaali), papillan hypoplasia tai mikropapilla, kataraktat (perinnölliset kaihit), linssiluksaatio ja retinan degeneraatio (PRA)).

Muiden, rodulla aiemmin todettujen sairauksien osalta, ja niiden yleistymisen ehkäisemiseksi, annetaan seuraavat suositukset:

PPM iris-iris ja distichiasis: paritus vain terveen kumppanin kanssa

PPM iris-linssi ja iris-cornea sekä lasiaisen rappeuma: ei suositella käytettäväksi jalostukseen!

Rotujärjestön suositusten mukaan silmätutkimuslausunnot ovat voimassa seuraavasti:

Alle neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa yhden (1) vuoden.

Yli neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa kaksi (2) vuotta.

Suositukset tutkimuksista kaikille salukeille: Erityisesti jalostukseen käytettyjen koirien silmätarkastuksia pitäisi jatkaa seurantana. Euroopan silmäeläinlääkärijärjestö ECVO (http://www.ecvo.org) suosittaa silmätarkastusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti, jotta saataisiin lisää tietoa perinnöllisten silmäsairauksien esiintymisestä ja mahdollisesta periytymismallista salukeilla: 3-4 kertaa elämässä, esim. 1, 3, 6 ja 9 -vuotiaana.

5) Dokumentit: Jalostustoimikunnalla tulee olla käytettävissään dokumentit pentuvälityksessä julkaistujen pentueiden vanhempien terveystutkimuksista. Omistajan tulee huolehtia siitä, että saa eläinlääkäriltä tarvittavat dokumentit. Ulkomaisten koirien kohdalla terveystutkimuslausuntojen tulee vastata sisällöltään Suomessa tehtyjä virallisia tutkimuslausuntoja.

Kasvattajan harkintaan jätetään kilpirauhastutkimukset (normaali kilpirauhaspaneeli) sekä DLAhaplotyypitys, jolla pyritään vähentämään tällä hetkellä vallitsevan haplotyypin yleisyyttä ja etenkin sen suhteen homotsygootteja eli samaperintäisiä pentuja.

Huom! Mikäli yhdistelmä ei täytä kaikkia jalostussuosituksen ehtoja, se ei kuitenkaan ole este pentueen rekisteröinnille tai sen julkaisemiselle Suomen Salukikerhon pentuvälityslistalla (puutteellisista suosituksista tulee selvitys ilmoituksen yhteyteen).