JALOSTUSSUOSITUKSET

Rotujärjestö suosittelee terveystarkastusta sekä urokselle että nartulle ennen astutusta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää iäkkäiden siitosnarttujen terveyteen ja yleiskuntoon jalostuskäytöstä päätettäessä.

Jalostussuositukset 01.01.2017 alkaen

YLEISET PERIAATTEET:

– Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.

– Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Sairaan koiran jälkeläisten käyttöä on harkittava tarkkaan.

– Perinnölliseksi katsottua sairautta (immuunivälitteinen sairaus, sydänsairaus, allergia yms.) sairastavan koiran pentuesisarusten jalostuskäytössä suositellaan käyttämään harkintaa.

– Pentueen molempien vanhempien takana ei saa olla samoja sairauksia tai muita ongelmia.

– Yhdistelmää, josta on syntynyt vakavasti sairas koira ei saa uusia, eikä läheisesti sitä muistuttavaa yhdistelmää tule tehdä.

– Napatyräisiä koiria ei saa parittaa keskenään. Narttua, jolla on ollut kirurgista hoitoa vaativa napatyrä, ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

– Kasvattajien tulee informoida pennunostajia lähisukulaisten sairauksista mieluiten kirjallisesti.

– Kasvattaja antaa julkaistavaksi tiedon, onko kyseessä keinohedelmöityksestä tai kaksoisastutuksesta syntyvä pentue.

– Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

SUOSITUKSET

Rotujärjestön suositukset jalostukseen käytettäville koirille ja yhdistelmille ovat seuraavat:

Huom! Suositeltavat terveystutkimukset tulee tehdä ennen jalostuskäyttöä ja niiden on oltava voimassa astutushetkellä!

1) Ikä: Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla iältään vähintään 36 kk (kolme vuotta) ennen jalostuskäyttöä. Uroksen Suomessa syntyneiden jälkeläisten määrä ei saa ylittää 5 %:a yhden sukupolven jaksolla syntyneistä pennuista eli noin 21 pentua (päivitys 1/2023) uroksen elinaikana, nartulla saa teettää enintään kolme pentuetta.

2) Sukusiitosprosentti: Yhdistelmän sukusiitosprosentin tulee olla viidessä polvessa alle 6.25 %. Jalostustoimikunnalla tulee olla käytettävissään yhdistelmän vanhemmista viiden polven sukutaulu. Koirista, joiden tausta on joltain osin FCI:n rekisterissä tuntematon, tulee toimittaa sukutaulun kopio arkistointia varten. Mitään vaatimuksia taustan suhteen ei tällöin ole.

3) Sydäntutkimukset:  Jalostukseen käytettävän koiran sydän tulee tutkia virallisella ultraääni- tutkimuksella, joka sisältää vähintään 5 min lepo-EKG:n. Tutkimuksessa ei saa löytyä merkkejä sydänsairaudesta eli tuloksen tulee olla lausunnolla A (ei osoita merkkejä sydänsairaudesta) kaikissa osioissa.

Kasvattajan harkintaan jätetään tarpeen mukaan sydämen Holter-tutkimus (tämä kuitenkin vaatimuksena, jos lepo-EKG:ssä useita lisälyöntejä ja täten lausunto sydänsairauden suhteen B=avoin). Mikäli koira saa avoin (B) -tuloksen, uusintatutkimus hyväksytään aikaisintaan 6 kk:n kuluttua. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään 3-vuotias. (päivitys 1/2023)

Tutkimustulos (A) ei saa olla astutushetkellä yhtä (1) vuotta vanhempi.

Suositukset tutkimuksista kaikille salukeille: Erityisesti jalostukseen käytettyjen koirien sydäntutkimuksia olisi hyvä jatkaa seurantana 9-11-vuoden ikään saakka. SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan sydäntyöryhmä suosittaa sydäntutkimusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti: Koiran tulee olla vähintään 2-vuoden ikäinen. Mikäli koiraa ei käytetä jalostukseen, sydäntutkimusten väli voi olla 2 vuotta.

4) Silmätutkimus: Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen silmätutkimuslausunto.

Koiralta ei saa löytyä sellaisia silmäsairauksia, jotka katsotaan kaikilla roduilla perinnöllisiksi (silmälomakkeen kääntöpuolella on lueteltu lista sairauksista). Alle 4-vuotiaalle tehty silmätutkimus on voimassa yhden (1) vuoden, yli 4-vuotiaalle tehty tutkimus on voimassa kaksi (2) vuotta.

Rodulla todettujen sairauksien osalta annetaan seuraavat suositukset:

PPM iris-iris ja distichiasis: paritus vain TERVEEN kumppanin kanssa

PPM iris-linssi ja iris-cornea sekä lasiaisen rappeuma: EI KÄYTETÄ JALOSTUKSEEN

Perinnölliset kaihit (kataraktat): EI KÄYTETÄ JALOSTUKSEEN

Rotujärjestön suositusten mukaan silmätutkimuslausunnot ovat voimassa seuraavasti:

Alle neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa yhden (1) vuoden.

Yli neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa kaksi (2) vuotta.

Suositukset tutkimuksista kaikille salukeille: Erityisesti jalostukseen käytettyjen koirien silmätarkastuksia pitäisi jatkaa seurantana. Euroopan silmäeläinlääkärijärjestö ECVO (http://www.ecvo.org) suosittaa silmätarkastusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti, jotta saataisiin lisää tietoa perinnöllisten silmäsairauksien esiintymisestä ja mahdollisesta periytymismallista salukeilla: 3-4 kertaa elämässä, esim. 1, 3, 6 ja 9 -vuotiaana.

5) Kasvattajan harkintaan jätetään

  • Kilpirauhastutkimukset (normaali kilpirauhaspaneeli)
  • DLA-haplotyypitys, jolla pyritään vähentämään tällä hetkellä vallitsevan haplotyypin yleisyyttä ja etenkin sen suhteen homotsygootteja eli samaperintäisiä pentuja.
  • NCL-taudin geenitesti, vahva suositus, että pentueen vanhemmista vähintään toinen olisi testattu. Mikäli koira osoittautuu kantajaksi, toisen osapuolen on oltava terveeksi testattu. Testaaminen olisi geenimutaation levinneisyyden kartoittamiseksi hyödyllistä (päivitys 1/2023).
  • Maksahuntti sappirasitustestillä, mikäli suvussa on ilmennyt shunttiongelmia.
  • Luusto- ja/tai tukielinten kuvaukset, mikäli suvussa on esiintynyt kyseisiä ongelmia (päivitys 1/2023).
  • Luonteen/käyttäytymisen testaus; perinteinen luonnetesti, MH-kuvaus tai SmartDOG-testit suositeltavia jalostuskoirien luonteen arvioimiseksi (päivitys 1/2023).

Huom! Mikäli yhdistelmä ei täytä kaikkia jalostussuosituksen ehtoja, se ei kuitenkaan ole este pentueen rekisteröinnille tai sen julkaisemiselle Suomen Salukikerhon pentuvälityslistalla (puutteellisista suosituksista tulee selvitys ilmoituksen yhteyteen). Ulkomaisten koirien kohdalla terveystutkimuslausuntojen tulee vastata Suomessa tehtyjä virallisia tutkimuslausuntoja ja lausunto täytyy toimittaa jalostustoimikunnalle. Pakastespermaa käytettäessä pentueilmoitukseen tulee maininta tästä, sekä lisäksi ko. uroksen elinikä. Kasvattajan velvollisuudeksi jää selvittää pentujen ostajille ko. tutkimustuloksen puuttumisen syy.