PENTUVÄLITYKSEN OHJEET

  • Päivityspyynnöt: pentuvalitys@saluki.fi
  • Pentuvälityksessä julkaistaan Suomen Salukikerhon jäsenten ilmoituksia. Ilmoituksessa voidaan kasvattajana ja/tai yhteyshenkilönä ilmoittaa ainoastaan Suomen Salukikerhon jäsen/jäseniä.
  • Kasvattajan ilmoittaessa pentueen ”Syntyneet”-listalle hänen tulee ilmoittaa sekä syntyneiden että vapaina olevien pentujen määrät ja sukupuolet. Kasvattajien toivotaan ilmoittavan muutoksista vapaina olevien pentujen määrässä ja sukupuolijakaumassa mahdollisimman nopeasti, jotta pentuvälitys palvelee pentua etsiviä ja antaa reaaliaikaisen kuvan siitä, miten paljon kotia etsiviä pentuja on.
  • ”Syntyneet pentueet” -listalla pentue pysyy enintään 2,5 kk pentueen syntymän jälkeen, jonka jälkeen kasvattaja voi pyytää ajoissa yhden kuukauden lisäaikaa kerrallaan, enintään neljä kertaa (eli pentueen 6,5 kk ikään asti). Tällöin vielä myymättömät pennut voidaan siirtää ”Saluki etsii kotia”-osioon, mikäli kasvattaja tätä pyytää erikseen.
  • Kun kasvattaja pyytää lisäaikaa, hänen tulee ilmoittaa, mitä hänellä on vielä myytävänä.
  • Jos kasvattaja ei ilmoita ajoissa lisäajasta ja tiedot on ehditty poistaa kotisivuilta, niitä ei tarvitse enää palauttaa takaisin.
  • Kerhon kotisivujen päivittäjillä ei ole velvollisuutta kysellä kasvattajilta lisäaikatarvetta, vaan kasvattajat ovat velvollisia ilmoittamaan asiasta.
  • ”Suunnitteilla” -listalle voidaan ilmoittaa yhdistelmiä (sekä narttu että uros pitää olla tiedossa), jotka ovat suunnitelmissa vuoden sisällä. ”Suunnitteilla” -listalla ei julkaista vielä tietoa, täyttääkö suunniteltu pentue kerhon jalostussuositukset.
  • Suunnitelmista yhdistelmä tulee poistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun nartun tiineys on varmistunut.
  • Astutuksen tapahduttua tuleva pentue on ”Astutukset”-listalla enintään 2,5 kk siitä, kun kasvattaja on ilmoittanut astutuksen tapahtuneen, jollei kasvattaja päivitä ilmoitusta (eli ilmoita pentueen syntymää).
  • Jos kasvattaja haluaa, 6 kk vanhan pennun voi siirtää ”Saluki etsii kotia” -otsakkeen alle.
  • Kasvattajan tulee ilmoittaa tiedot täydellisinä (sukutaulu, tittelit yms.). Kotisivujen päivittäjien velvollisuus ei ole etsiä/lisäillä puuttuvaa tietoa. Tiedot julkaistaan niin kuin kasvattaja on ne ilmoittanut.
  • Julkaistavista terveystutkimuksista on toimitettava SSaK:n jalostustoimikunnalle kopio. Ulkomaisten koirien kohdalla terveystutkimuslausuntojen tulee vastata sisällöltään Suomessa tehtyjä virallisia tutkimuslausuntoja. Koiranetistä löytyvistä virallisista tutkimuksista riittää ilmoitus.
  • Pentueen vanhemmat linkitetään Koiranettiin.

Tarkennus 1/2022: Terveystuloksen (sydänultra tai silmätarkastus) perässä oleva ok-merkintä tarkoittaa, että tulos on:

  • virallinen
  • voimassa oleva
   (sydänultratulos vuoden, silmätarkastus alle 4-vuotiaalla vuoden, yli 4-vuotiaalla kaksi vuotta)
  • tutkimus tehty ennen astutusta
  • tulos = terve

Mikäli tulos on esim. vanhentunut, se merkitään koiran kohdalle, mutta sen perään ei tule ok-merkintää, vaikka tulos olisi itsessään ollut ok=terve. Varsinkin silmätutkimustuloksissa voi koiralle tulla maininta ‘sairauden aste 1/lievä’, mistä tulee maininta koiran kohdalle, mutta mikäli toinen osapuoli on terve kyseisen ominaisuuden suhteen, yhdistelmä täyttää siltä osin suositukset. Epävirallisia tuloksia ei edelleenkään julkaista pentuvälityksessä.

Terveystutkimuksen uusimisvälin tulee olla vähintään kuusi kuukautta (6 kk), jotta yhdistelmä voisi täyttää suositukset. Tämä koskee varsinkin sydänultratutkimuksen avoin-tulosta. Tästä ei ole aiemmin ollut tarkkaa määritelmää Pentuvälityksen tai Suositusten sivuilla, mutta suositus vähintään puolen vuoden väliajasta tulee suoraan tutkivilta eläinlääkäreiltä, usein lomakkeeseen tulee merkintä ‘Suositellaan uusintatutkimusta vähintään 6 kk:n kuluttua.’ Lepo-EKG:n avoin-tulos kumoutuu vain Holter-tutkimuksella, siinä ei ole aikarajaa.

Alla olevalla lomakkeella lähetät astutus- ja pentueilmoitukset Salukikerhon pentuvälitykseen.

Jos haluat ilmoittaa kotia etsivän koiran tai liittää mukaan kuvan, lähetä viesti osoitteeseen pentuvalitys@saluki.fi

PENTUEILMOITUSLOMAKE (* pakolliset tiedot)

* Haluan ilmoittaa pentuvälitykseen

Kyseessä on (vain astutetut)

Värit (vain syntyneet)