SALUKIEN ROTUUNOTTOMENETTELY

(voimassa 1.1.2023 lähtien)

Ensisijaisesti, mikäli koirasta on saatavilla rekisteritodistus tai vastaava selvitys sukutaulusta ja alkuperästä, koira rekisteröidään FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä olevan koiran rekisteröinnin kautta entiseen tapaan. Rotuunottomenettely on tarkoitettu vain koirille, joille ei ole saatavilla rekisteritodistusta.

Rotuunottoon soveltuvat

Rotuunottoon soveltuvat tuontikoirat, jotka ovat peräisin salukin alkuperäalueilta ja joilla ei ole rekisteri- tai muuta vastaavaa todistusta, joko siksi että kyseisessä maassa ei ole järjestäytynyttä kenneltoimintaa tai että omistajalla ei ole varaa tai mahdollisuutta koiran rekisteröimiseen. Salukin alkuperäalueiksi katsotaan Lähi-itä ja siihen liittyvät alueet.

Rotuunotto ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille eikä myöskään länsimaista alkuperää olevien rekisteröimättömien koirien rekisteröimiseen. Tästä syystä tuontiasiakirjat, joista käy ilmi koiran lähtömaa, pitää esittää rotujärjestölle rotuunottoa anottaessa.

Rotuunottoprosessi

• Tuontikoiran omistaja lähettää Suomen Salukikerho ry:n jalostustoimikunnalle vapaamuotoisen anomuksen, jossa ilmoittaa haluavansa rekisteröidä koiransa Suomen Kennelliittoon. Hakijan tulee kertoa koirasta kaikki tiedossa oleva, vähintään koiran alkuperä, syntymäaika, sukupuoli sekä syy, miksi koiralla ei ole mitään rekisteritodistusta. Liitteenä tulee olla tuontiasiakirjat, rokotustodistukset sekä kuva/kuvia/video koirasta. Koiralle tulee hankkia tunnistusmerkintä jo ennen maahantuontia. Koiralla tulee olla myös DNA-tunniste, mikä tallennetaan rotuunoton yhteydessä Kennelliiton rekisteriin.
• Jalostustoimikunta päättää anomuksen perusteella, onko koiralla edellytyksiä rotuunottoon. Koiran tulee olla tällöin vähintään 18 kuukauden ikäinen.
• Mikäli koira täyttää edellä mainitut rotuunottovaatimukset, omistaja sopii rotuunotosta vastaavan kahden ulkomuototuomarin kanssa ulkomuototarkastuksesta (salukien ulkomuototuomarikoulutuksesta vastaavat tuomarit). Ulkomuototuomarien lausunnon jälkeen jalostustoimikunta harkitsee koiran rotuunottoa tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki rotuunottoon liittyvät seikat ja esittää rotuunottoon päätyessään, että rotujärjestö puoltaisi rotuunottoa Kennelliitolle
• Alle 3-vuotiaalle koiralle voidaan puoltaa rekisteröintiä ER-rekisteriin, mutta se asetetaan jalostuskieltoon, koska sillä ei vielä iän vuoksi voi olla jalostussuositusten edellyttämiä terveystutkimuksia. Kerhon jalostussuositusten mukaan koiran on oltava vähintään kolmevuotias ennen jalostuskäyttöä. Koiran täytettyä kolme vuotta ja saatua tarvittavat terveystutkimukset, omistaja voi pyytää rotujärjestön lausuntoa jalostuskiellon kumoamista varten.
• Yli 3-vuotiaalle koiralle voidaan puoltaa rekisteröintiä ER-rekisteriin, mikäli koiralla on rotujärjestön jalostussuosituksia sisällöltään vastaavat tutkimukset.