TERVEYSTUTKIMUKSET

 

Suomen Salukikerho ry tekee työtä rodussa esiintyvien sairauksien vähentämiseksi, ja yhä uusia keinoja parantaa tilannetta entisestään etsitään. Rodun geeniperimää on tutkittu laajalti, ja muun muassa rodun sydämiä on tutkittu erittäin kattavasti sen jälkeen, kun kannassa oli esiintynyt sydänsairautta. Salukeja syntyi vuosina 2010–2017 keskimäärin 95 vuodessa, vuosina 2015–2017 salukeille tehtiin keskimäärin 48 virallista sydänultratutkimusta vuodessa (pentueita keskimäärin 12/vuosi).

Salukikasvattajien sitoutumista rodun terveyteen kuvastaa hyvin se, että vuosina 2015–2018 jalostukseen käytetyillä kotimaisilla salukeilla on ollut yhtä lukuun ottamatta virallinen sydänultratulos. Rotujärjestö suosittelee myös, että jalostukseen käytettävien yksilöiden silmät tarkastetaan. Tämän lisäksi jalostukseen käytettäviä salukeja tutkitaan myös muilla tavoin. Suomalaiset salukikasvattajat ovat vastuullisia: pennut syntyvät kasvattajien kodeissa, pennuille etsitään tarkoin salukille soveltuvat kodit ja kasvattajat ovat pääsääntöisesti kasvattiensa omistajien tukena koko koiran eliniän.

Kasvattajien tukena taas on Salukikerhon aktiivinen jalostustoimikunta, joka kartoittaa rodun terveydentilaa säännöllisesti tehtävillä terveyskyselyillä, päivittää rodun jalostuksentavoiteohjelmaa, laatii ja päivittää jalostussuosituksia, tukee rahallisesti salukeille tehtäviä terveystutkimuksia ja toimii monin muin tavoin rodun terveyden eteen.

Lähetä terveystutkimustulokset  sähköisesti osoitteeseen jalostustoimikunta(at)saluki.fi