DLA-HAPLOTYYPIT

DLA-tulokset  10.3.2016 (pdf)

Eräs tärkeä perimän geenialue on MHC-kompleksi (Major Histocompactibility Complex), jota kutsutaan myös luokan II leukosyyttiantigeeni- eli DLA-alueeksi. Tällä geenialueella on suuri määrä yksilön immuunivasteeseen vaikuttavia geenejä, jotka vastaavat mm. koiran omien kudosten tunnistamisesta sekä vieraiden patogeenien tunnistamisesta ja tuhoamisesta. Näiden geenien on oltava monimuotoisia, jotta ne kykenevät reagoimaan erilaisiin viruksiin, bakteereihin ja muihin vieraisiin tunkeilijoihin. Elintärkeä kyky on myös erottaa oma rakenne vieraasta, jotta immuunipuolustusreaktio ei kohdistu omaan kudokseen. MHC-kompleksin geenien alleelit ja haplotyypit liittyvät useisiin immunologisiin ongelmiin, erityisesti autoimmuunisairauksiin, ja ne on yhdistetty lähes jokaiseen ihmisen autoimmuunisairauteen. Tutkimuksissa ei ole toistaiseksi pystytty osoittamaan minkään yksittäisen haplotyypin osuutta salukien autoimmuunisairauksiin. MHC-alueen geenien monimuotoisuuden ja erityisesti heterotsygotian säilyttäminen on kuitenkin tärkeää. Homotsygoitumisen on aiemmissa tutkimuksissa havaittu lisäävän riskiä autoimmuunisairauksille.

Koira perii yhden haplotyypin emältään ja toisen isältään. Tuloksista ei käy ilmi kumpi on emän ja kumpi on isän haplotyyppi. DLA-tulos ei liity mitenkään ko. koiran terveydentilaan. Salukeilla yleisin haplotyyppi on 02001 00401 01303. Tätä haplotyyppiä kantaa yli 70 % suomalaisista salukeista joko heterotsygoottisena eli vain yhtenä kappaleena (eriperintäinen) tai homotsygoottisena eli kahtena kappaleena (samaperintäinen).

Listalta löytyvät omistajien ja kasvattajien teettämien DLA-määritystulosten lisäksi Lohen ryhmän tutkimusotannan DLA-tulokset.

Päivitetty 16.12.2018