Jalostustoimikunta tiedottaa 26.3.2023

Kerhon kotisivulla oleva NCL-lista on päivitetty.

Toivoisimme, että jalostustoimikunnalle tuloksia lähettäneet tarkistaisivat, että listalla ovat kaikki ilmoitetut tulokset ja että ne ovat oikein. Teknisten ongelmien vuoksi osa aiemmista tuloksista hävisivät listalta, ja ne on nyt palautettu. Haluaisimme kuitenkin vielä varmistua, että kaikki ilmoitetut tulokset ovat näkyvillä.
NCL-geenitestiä tilatessanne varmistattehan, että kyseessä on nimenomaan NCL8 saluki -testi. NCL-geenimutaatiot ovat erilaisia eri roduilla, siksi muut NCL-testit eivät sovellu salukin NCL-tautimutaation testaukseen.

Olemme laatineet lomakkeen tunnistusmerkinnän varmistamista varten, koska joidenkin laboratorioiden tuloslomakkeissa ei ole kaikkia tarvittavia tietoja “virallista” raportointia varten. 

Salukin rotukirja on nyt auki. Rotuunottomenettely on päivitetty kerhon kotisivulle Jalostus-osion alle.
Seuraava joukkoultra Mäntsälässä on tarkoitus järjestää loka-marraskuun vaihteen tienoilla.

Keväisin terveisin

Piia, Ranja, Kirsi ja Heidi


Jalostustoimikunta tiedottaa 1/2022

Uuden vuoden alkajaisiksi on hyvä tarkentaa olemassa olevia toimintatapoja ja merkintöjä jalostustoimikunnan ylläpitämissä listoissa ja pentuvälityksessä. Tavoitteena on, että säännöt ja ohjeet olisivat selkeät, yksiselitteiset ja tasapuoliset kaikille.

Pentuvälitykseen tulee seuraavat tarkennukset:

Terveystuloksen (sydänultra tai silmätarkastus) perässä oleva ok-merkintä tarkoittaa, että tulos on:

– virallinen

– voimassa oleva
(sydänultratulos vuoden, silmätarkastus alle 4-vuotiaalla vuoden, yli 4-vuotiaalla kaksi vuotta)

– tutkimus tehty ennen astutusta

– tulos=terve

Mikäli tulos on esim. vanhentunut, se merkitään koiran kohdalle, mutta sen perään ei tule ok-merkintää, vaikka tulos olisi itsessään ollut ok=terve. Varsinkin silmätutkimustuloksissa voi koiralle tulla maininta ‘sairauden aste 1/lievä’, mistä tulee maininta koiran kohdalle, mutta mikäli toinen osapuoli on terve kyseisen ominaisuuden suhteen, yhdistelmä täyttää siltä osin suositukset. Epävirallisia tuloksia ei edelleenkään julkaista pentuvälityksessä.

Terveystutkimuksen uusimisvälin tulee olla vähintään kuusi kuukautta (6 kk), jotta yhdistelmä voisi täyttää suositukset. Tämä koskee varsinkin sydänultratutkimuksen avoin-tulosta. Tästä ei ole aiemmin ollut tarkkaa määritelmää Pentuvälityksen tai Suositusten sivuilla, mutta suositus vähintään puolen vuoden väliajasta tulee suoraan tutkivilta eläinlääkäreiltä, usein lomakkeeseen tulee merkintä ‘Suositellaan uusintatutkimusta vähintään 6 kk:n kuluttua.’ Lepo-EKG:n avoin-tulos kumoutuu vain Holter-tutkimuksella, siinä ei ole aikarajaa.

Kerhon ylläpitämään NCL-listaan kirjataan suomalaisten salukien tuloksia, tässä tapauksessa suomalaisiksi kelpuutetaan Suomessa syntyneet ja/tai asuvat salukit. Jotta koko pentue voidaan merkitä NCL-vapaaksi vanhempien tulosten perusteella, tulee vanhempien tunnistusmerkintä olla varmistettu ja siitä maininta tutkimustuloksen lomakkeessa. Lisäksi tuloslomakkeesta pitää käydä yksiselitteisesti ilmi, että kyse on nimenomaan NCL8 saluki (c.349dupT) -geenitestistä.

NCL-testaus osoittautui tarpeelliseksi, joten suunnitelmissa on järjestää vastaava joukkonäytteenotto kevätkokouksen yhteydessä.

Mukavaa harrastusvuotta salukien parissa toivottaa SSaK:n jalostustoimikunta:

Piia, Ranja, Kirsi ja Heidi 


Jalostustoimikunta tiedottaa 8.4.2018

(Korjattu NCL-geenitestin mahdollisia ottajia 7.6.2018)

NCL-taudin geenitesti on saatavilla Norjan Yliopiston laboratoriosta: 

Professori Lingaas on on varmistanut testin saatavuuden sähköpostivastauksessaan 5.4.2018. Lisäksi hän lähetti  englanninkielisen lähetteen (Linkki), jossa ohjeet testin tilaamiseen (poskisolunäytetikut). Huomaattehan, että poskisolunäytteitä voivat eläinlääkärien lisäksi ottaa DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat sekä Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden edustajat. Itse testin hinta on hyvin kohtuullinen, 60€, lisäksi näytetikut 10€ Norjasta tilattuna. 

 

Genoscoper kaipaa ncl-kantajakontrollikoiria : 

Genoscoper on selvittämässä salukien ncl-tautigeenitestin lisäämistä MyDogDNA-testipaneeliin. Asiaa auttaisi muutama kantajaksi testattu saluki kontrollikoiriksi. Suora sitaatti sähköpostiviestistä:  

’Olisinko samalla voinut tiedustella, että olisiko teidän taholtanne
ollut kiinnostusta olla avustamassa testin mukaansaamisprosessissa?
Meillä olisi tarve muutamille kantajakontrollikoirien näytteille eli
sellaisten koirien näytteille, joiden todennäköisesti tiedetään
kantavan kyseistä mutaatiota. Kantajakontrollinäytteet
nopeuttaisivat testin mukaansaamista olennaisesti. Mikäli tällaisten
koirien näytteitä olisi mahdollista saada, niin järjestäisimme
toki veloituksettoman näytteenoton ja ilmaiset
MyDogDNA-testitulokset. Testitulokset tosin olisivat saatavilla vasta
sitten, kun salukien NCL-testi on mukana MyDogDNA-paneelissa.

Ystävällisin terveisin,
Leena Honkanen ’ 

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan Leena Honkaseen, email: mydogdna(at)mydogdna.com 

 

Testiä pukkaa, myös luonteen ja käyttäytymisen osalta: 

Katriina Tiira, FT, biologi ja eläinten käyttäytymistutkija, on kehittänyt tutkimuksiensa perusteella uudentyyppiset SmartDOG-testit. Tarkempaa tietoa kotisivuilta: 

https://smartdog.fi/smartdog-testit 

Salukikerhon jäsenille on tarjolla 20% alennus ryhmätestin yhteydessä. Salukeille riittävä testi voisi olla PIENI PERSOONALLISUUSARVIO, jonka jäsenalennushinta 64€. Alennuksen saa myös KOGNITIO-testistä, alennettu hinta 158,40€. Ryhmään tarvittaan 7-8 osallistujaa, jos kaikki suorittaisivat PIENEN PERSOONALLISUUSARVION, jolloin aikaa varataan 1tunti/testattava. Testit suoritetaan sisätiloissa, namien avulla eli koiran pitäisi olla ruuasta kiinnostunut myös vieraassa paikassa. Pari testiryhmää olisi hyvä saada, jotta voimme todeta testin toimivuuden salukeille. 

Kiinnostaako? Ota yhteyttä: jalostustoimikunta(at)saluki.fi, jotta voimme sopia testipäivän. 

 

Uusi jäsen jalostustoimikuntaan: 

Heidi Lappalainen on liittynyt jalostustoimikunnan jäseneksi, hänen vastuu-alueenaan on Pentuvälitys, joka siirtyy jtk:n päivitettäväksi. Kerhon kotisivuilla oleva Pentueilmoituslomake ohjautuu jtk:n sähköpostiin, myös muut pentuvälitykseen liittyvät viestit (siirrot syntyneisiin, astutuksiin, jatkoajat yms.) suoraan spostiin  jalostustoimikunta(at)saluki.fi. Ranja Eklund, Kirsi Hyvärinen ja Piia Kallioinen jatkavat entiseen malliin jtk:ssa.  

Mukavaa kevättä ja aktiivista harrastuskautta toivottaa Jalostustoimikunta