Saluki Show 16.6.2019

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki 16.6.2019
Epävirallinen näyttely salukeille
Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk)
Järjestää Suomen Salukikerho Ry

TUOMARIT:
Urokset – Juan Carlos Vasconsellos, kennel Anjal Sahara, Paraguay
Nartut – Jenny Macro, kennel Nefisa, Englanti
Tuomarit ovat varalla toisilleen.

Arvostelu kehissä alkaa klo 9.00

LOPPUKILPAILUT:
BIS­-pentu – Jenny Macro
BIS­-veteraani – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-juniori – Jenny Macro
Parikilpailu – Jenny Macro
Pedigree kilpailu – Jenny Macro
BIS­-sileäkarvainen – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-desert bred – Jenny Macro
BIS­-kasvattajaryhmä – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-kotikoira – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-particolour – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-jälkeläisryhmä – Jenny Macro
BIS­-nuori – Jenny Macro
BIS­-avoin – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-käyttö – Jenny Macro
BIS-­valio – Juan Carlos Vasconsellos
BIS­-seniori – Juan Carlos Vasconsellos

BEST IN SHOW – Jenny Macro

LUOKAT:
Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
Junioriluokka (9 – alle 15 kk)
Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata- tai maastojuoksukilpailuista)
Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
Senioriluokka (7-10 v)
Veteraaniluokka (yli 10 v)

*Kotikoiraluokka: Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta­ tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan.
Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta.

Loppukilpailuissa valitaan myös BIS-­sileä, BIS-desert bred, BIS­-particolour ja BIS-­kotikoira.
Näyttelyn vanhin uros ja vanhin narttu palkitaan.

Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä.)
Jälkeläisluokka (uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta)
Pedigree-luokka (vähintään kolme koiraa kolmesta sukupolvesta)
Parikilpailu (yksi esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti)
Lapsi ja koira (alle 10-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Junior handler (10-17 v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Senior handler (yli 17-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)

ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen 19.4. / 17.5.2019 mennessä

Ilmoittautuminen tulee tehdä nettilomakkeella tai kirjallisesti, pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen!
Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä postitse.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton
voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

Netti-ilmoittautuminen: ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Kirjallinen ilmoittautuminen.
Huom! pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.
Kirjallisessa ilmoittautumisessa liitä mukaan kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake.
ilmoittautumislomakkeen löydät Kennelliiton sivuilta.

Pasi Soininen
Nybackankuja 38
04360 Tuusula

***********************************

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:
SSaK:n jäsenille: 19.4.2019 mennessä 28 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 23 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) : 23 euroa,
yli 10-­vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat : ilmaiseksi
kotikoirat : 14 euroa
* junior handler / * senior handler / * pedigreeluokka / * pariluokka : 5 euroa / luokka,
* lapsi ja koira : 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä),
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

17.5.2019 mennessä 33 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 28 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) : 28 euroa
yli 10­-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat : ilmaiseksi
kotikoirat : 16,50 euroa
* junior handler / * senior handler / * pedigreeluokka / * pariluokka : 5 euroa / luokka,
* lapsi ja koira : 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä),
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

Ei­-jäsenille:
19.4.2019 mennessä 32 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 28 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) : 28 euroa
yli 10­-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat : ilmaiseksi
kotikoirat : 16 euroa,
* junior handler / * senior handler / * pedigree-luokka / * pariluokka : 5 euroa / luokka
* lapsi ja koira : 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä)
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

17.5.2019 mennessä 37 euroa
saman omistajan 2. jne. koira : 33 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) : 33 euroa,
yli 10­-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat : ilmaiseksi
kotikoirat : 18,50 euroa
* junior handler / * senior handler / * pedigree-luokka / * pariluokka : 5 euroa / luokka
* lapsi ja koira : 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä)
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

Ilmoittautumismaksu
Suomen Salukikerho ry:n tilille: FI94 4600 0010 8792 25
Viite nro: 3832

####################

Saluki Show 16th June 2019

Tuomarinkartano, Helsinki, June 16 th, 2019
Saluki Show (unofficial)
Including puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months)
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club)

JUDGES:
Males – Juan Carlos Vasconsellos, kennel Anjal Sahara, Paraguay
Bitches – Jenny Macro, kennel Nefisa, England

Judging begins at 9.00 am
Judges are standing in for another as needed.

FINALS:
BIS Puppy – Jenny Macro
BIS Veteran – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Junior – Jenny Macro
Brace Competition – Jenny Macro
Pedigree Competition – Jenny Macro
BIS Smooth – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Desert Bred – Jenny Macro
BIS Breeder – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Pet – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Particolour – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Progeny – Jenny Macro
BIS Intermediate – Jenny Macro
BIS Open – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Working – Jenny Macro
BIS Champion – Juan Carlos Vasconsellos
BIS Senior – Juan Carlos Vasconsellos

BEST IN SHOW – Jenny Macro

CLASSES:
Baby puppy class (5 – under 7 months)
Puppy class (7 – under 9 months)
Junior class (9 – under 15 months)
Intermediate class (15 –  under 24 months)
Open class (over 2-year, not champion)
Working class (over 15 months olde dogs, who have qualified result from coursing or racing competition)
Champion class (2 year old, national champions)
Senior class (7-10 years)
Veteran class (over 10 years)

* Pet Class: Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bites, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions.

During finals the BIS Smooth, BIS Desert Bred, BIS Particolour and BIS Pet are chosen.
The eldest dog and bitch in the show receive prizes.

Breeder class (group that has at least 3 dogs from same breeder, dogs can be from same litter. One breeder can have several groups.)
Progeny class (at least three offsprings of a stud male or female that can be from same litter)
Pedigree class (at least three dogs from three different generations)
Brace competition (two dogs handled by one handler)
Child and dog (under 10 year old dog handler)
Junior handler (10-17 year old dog handler)
Senior handler (over 17 year old dog handler)

ENTRIES:
Entries must be submitted by April 19th / May 17th 2019

Entry in internet: REGISTRATION

Merely paying the entry fee does not suffice!

Written entries – merely paying the entry fee does not suffice! Written entries can be submitted by post or email. Enclose a copy of your receipt for the entry fee and your entry form, which can be found on the Finnish Kennel Club website.

Pasi Soininen
Nybackankuja 38
04360 Tuusula
Finland

or

pasisoininen@outlook.com

***********************************************

ENTRY FEE:
Members of the SSaK (Finnish Saluki Club) by April 19th: 28 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 23 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) : 23 euros
over 10 year old entries to the veteran class : free of charge
pets : 14 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace : 5 euros / class
* child and dog : 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well)
Progeny and breeder classes free of charge.

By May 17th 33 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 28 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) : 28 euros
over 10 year old entries to the veteran class : free of charge
pets : 16,50 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace : 5 euros / class
* child and dog : 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well).
Progeny and breeder classes free of charge

Non-members:
By April 19th 32 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 28 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) : 28 euros
over 10 year old entries to the veteran class : free of charge 
pets : 16 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace : 5 euros / class
* child and dog : 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well).
Progeny and breeder classes free of charge

By May 17th 37 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner : 33 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) : 33 euros
over 10 year old entries to the veteran class : free of charge,
pets : 18,50 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace : 5 euros / class
* child and dog : 2 euros.
(*) These classes can be entered on the show day as well).
Progeny and breeder classes free of charge.

Payments to
Finnish Saluki club’s account: FI94 4600 0010 8792 25
Reference number: 3832