Suomen Salukikerho ry:n lausunto Kennelliiton vakiosopimusluonnoksista

Kennelliiton vuonna 2017 asettama työryhmä on valmistellut ehdotukset uusiksi vakiosopimuspohjiksi. Kennelliitto on pyytänyt rotujärjestöiltä lausuntoja sopimusluonnoksista.

Salukikerho on valmistellut lausuntonsa yhdessä salukikasvattajien kanssa. Lue lausunto täältä: LINKKI

Ehdotetut sopimukset löytyvät Suomen Kennelliiton sivulta: LINKKI