El-Ubaid’s Sincerity Isis ROP/BOB & Aziz Karim VSP/BOS Helsinki, Saluki Show  2018
Judges: Vasen/left Karin Hedberg [SE] & Cathy Smith [AU]

SALUKI SHOW 10.6.2018

AIKATAULUKIRJE

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki 10.6.2018
Epävirallinen näyttely salukeille
Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 kk)
Järjestää Suomen Salukikerho Ry


TUOMARIT:
Urokset – Nicola Quadling, kennel Malenkhai, Iso-Britannia
Nartut – Maria Nordin, kennel Badavie, Ruotsi

Tuomarit ovat varalla toisilleen.

Arvostelu kehissä alkaa klo 9.00


LOPPUKILPAILUT:
BIS­-pentu – Nicola Quadling
BIS­-veteraani – Maria Nordin
BIS­-juniori – Nicola Quadling
Parikilpailu – Nicola Quadling
Pedigree kilpailu – Nicola Quadling
Parhaat liikkeet – Maria Nordin
BIS­-sileäkarvainen – Maria Nordin
BIS­-desert bred – Nicola Quadling
BIS­-kasvattajaryhmä – Maria Nordin
BIS­-kotikoira – Maria Nordin
BIS­-particolour – Maria Nordin
BIS­-jälkeläisryhmä – Nicola Quadling
Paras pää – Nicola Quadling
BIS­-nuori – Nicola Quadling
BIS­-avoin – Maria Nordin
BIS­-käyttö – Nicola Quadling
BIS-­valio – Maria Nordin
BIS­-seniori – Maria Nordin


BEST IN SHOW
– Nicola Quadling


LUOKAT:

Pienten pentujen luokka
(5 – alle 7 kk)
Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
Junioriluokka (9 – alle 15 kk)
Nuortenluokka (15 –  alle 24 kk)
Avoin luokka (yli 2-v, jotka eivät ole muotovalioita)
Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset koirat, joilla on hyväksytty tulos joko rata- tai maastojuoksukilpailuista)
Valioluokka (2 vuotta täyttäneet kansallisen muotovalionarvon saavuttaneet koirat)
Senioriluokka (7-10 v)
Veteraaniluokka (yli 10 v)

*Kotikoiraluokka: Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. purenta­ tai kivesvian tai tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan.
Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-­kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta eikä kutsuja “paras pää” tai “parhaat liikkeet” ­kilpailuihin.

Näyttelyssä valitaan lisäksi BIS-­pää ja BIS­-liikkeet niiden koirien joukosta, joille tuomari on antanut kilpailuun oikeuttavan kutsun laatuarvostelun aikana.
Loppukilpailuissa valitaan myös:
BIS-­sileä
BIS-desert bred
BIS­-particolour
BIS-­kotikoira.
Näyttelyn vanhin uros ja vanhin narttu palkitaan.

Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan vähintään kolmesta kasvatista muodostuva ryhmä, koirat voivat olla samasta pentueesta. Sama kasvattaja voi osallistua kilpailuun useammalla kasvattajaryhmällä).
Jälkeläisluokka (uroksen tai nartun vähintään kolme jälkeläistä, jotka voivat olla samasta pentueesta)
Pedigree-luokka (vähintään kolme koiraa kolmesta sukupolvesta)
Parikilpailu (yksi esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti)
Lapsi ja koira (alle 10-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Junior handler (10-17 v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Senior handler (yli 17-v koiran esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)


ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen 9.4. / 9.5.2018 mennessä

Ilmoittautuminen tulee tehdä nettilomakkeella tai kirjallisesti, pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen!
Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä postitse.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton
voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

NETTI-ILMOITTAUTUMINEN: http://ssak.nettilomake.fi

Kirjallinen ilmoittautuminen.
Kirjallisessa ilmoittautumisessa liitä mukaan kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake.
Ilmoittautumislomakkeen löydät Kennelliiton sivuilta TÄÄLTÄ.
Huom! Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.

Teija Laukka,
Hillerintie 10
37860 Kärjenniemi

**************************************************************************

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:

Salukikerhon tilinumero: FI94 4600 0010 8792 25
Maksun viitenumero: 3832

SSaK:n jäsenille:

9.4.2018 mennessä
28 euroa
saman omistajan 2. jne. koira 23 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) 23 euroa,
yli 10-­vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat ilmaiseksi,
kotikoirat 14 euroa
*junior handler / * senior handler / * pedigreeluokka / * pariluokka
5 euroa / luokka,
*lapsi ja koira 2 euroa
(*näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä),
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

9.5.2018 mennessä
33 euroa
saman omistajan 2. jne. koira 28 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) 28 euroa
yli 10­-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat 16,50 euroa
*junior handler / * senior handler / * pedigreeluokka / * pariluokka
5 euroa / luokka,
*lapsi ja koira 2 euroa
(*näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä)
,
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

Ei­-jäsenille:
9.4.2018 mennessä

32 euroa
saman omistajan 2. jne. koira 28 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) 28 euroa
yli 10­-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat 16 euroa,
*junior handler / * senior handler / * pedigree-luokka / * pariluokka
5 euroa / luokka
*lapsi ja koira 2 euroa
(*näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä)

Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

9.5.2018 mennessä
37 euroa
saman omistajan 2. jne. koira 33 euroa
pennut ja seniorit (7 – alle 10 v.) 33 euroa,
yli 10­-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat 18,50 euroa
*junior handler / * senior handler / * pedigree-luokka / * pariluokka
5 euroa / luokka
*lapsi ja koira 2 euroa
(*näihin luokkiin voit ilmoittautua myös paikanpäällä)

Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmainen.

**************************************************************************


SALUKI SHOW 10.6.2018


Tuomarinkartano, Helsinki
June 10 th, 2018
Saluki Show
(unofficial)
Including puppies (ages 5 – under 7 months and 7 – under 9 months)
Organized by Suomen Salukikerho ry (The Finnish Saluki Club)


JUDGES:
Males – Nicola Quadling, kennel Malenkhai, United Kingdom
Bitches – Maria Nordin, kennel Badavie, Sweden

Judging begins at 9.00 am
Judges are standing in for another as needed.


FINALS:
BIS Puppy – Nicola Quadling
BIS Veteran – Maria Nordin
BIS Junior – Nicola Quadling
Brace Competition – Nicola Quadling
Pedigree Competition – Nicola Quadling
BIS Movement – Maria Nordin
BIS Smooth – Maria Nordin
BIS Desert Bred – Nicola Quadling
BIS Breeder – Maria Nordin
BIS Pet – Maria Nordin
BIS Particolour – Maria Nordin
BIS Progeny – Nicola Quadling
BIS Head – Nicola Quadling
BIS Intermediate – Nicola Quadling
BIS Open – Maria Nordin
BIS Working – Nicola Quadling
BIS Champion – Maria Nordin
BIS Senior – Maria Nordin


BEST IN SHOW
– Nicola Quadling

 

CLASSES:
Baby puppy class
(5 – under 7 months)
Puppy class (7 – under 9 months)
Junior class (9 – under 15 months)
Intermediate class (15 –  under 24 months)
Open class (over 2-year, not champion)
Working class (over 15 months olde dogs, who have qualified result from coursing or racing competition)
Champion class (2 year old, national champions)
Senior class (7-10 years)
Veteran class (over 10 years)

* Pet Class: Meant for dogs that cannot enter regular classes due to bad bites, undescended testicles or for example disabilities due to injuries. Written critiques are given and the best four dogs and bitches in their classes are placed. The Best Pet Dog and Bitch move on to compete for BIS/BOS Pet. Entries in Pet Class do not get honorary mentions or invitations to the BIS Head or BIS Movement competitions.

BIS Head and BIS Movement will be chosen from dogs that the judges have issued invitations for those classes (these tickets are given during judging in regular classes).
During finals the BIS Smooth, BIS Desert Bred, BIS Particolour and BIS Pet are chosen.
The eldest dog and bitch entered in the show receive prizes.

Breeder class (group that has atleast 3 dogs from same breeder, dogs can be from same litter. One breeder can have several groups.)
Progeny class (atleast three offsprings of a stud male or female that can be from same litter)
Pedigree class (atleast three dogs from three different generations)
Brace competition (two dogs handled by one handler)
Child and dog (under 10 year old dog handler)
Junior handler (10-17 year old dog handler)
Senior handler (over 17 year old dog handler)


ENTRIES:

Entries must be submitted by April 9th / May 9th 2018
More information about entry later

Merely paying the entry fee does not suffice!

Written entries – merely paying the entry fee does not suffice! Written entries can be submitted by post or email. Enclose a copy of your receipt for the entry fee and your entry form, which can be found on the Finnish Kennel Club website.

Teija Laukka
Hillerintie 10
37860 Kärjenniemi
Finland

or

saluki.erkkari@gmail.com

**************************************************************************


ENTRY FEE:

Bank account number: IBAN FI94 4600 0010 8792 25 BIC ITELFIHH
Payment reference number: 3832

Members of the SSaK (Finnish Saluki Club):
By April 9th:
28 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 23 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) 23 euros
over 10 year old entries to the veteran class free of charge
pets 14 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace
5 euros / class
* child and dog 2 euros.
(* These classes can be entered on the show day as well)

Progeny and breeder classes free of charge.

By May 9th
33 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 28 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) 28 euros
over 10 year old entries to the veteran class free of charge
pets 16,50 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace
5 euros / class
* child and dog 2 euros.
(* These classes can be entered on the show day as well).

Progeny and breeder classes free of charge

Non-members:
By April 9th

32 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 28 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) 28 euros
over 10 year old entries to the veteran class free of charge
pets 16 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace
5 euros / class
* child and dog 2 euros.
(* These classes can be entered on the show day as well).

Progeny and breeder classes free of charge

By May 9th
37 euros
the 2nd etc. dog owned by the same owner 33 euros
puppies and seniors (7 – under 10 years) 33 euros
over 10 year old entries to the veteran class free of charge,
pets 18,50 euros
* junior handler / * senior handler / * pedigree / * brace
5 euros / class
* child and dog 2 euros.
(* These classes can be entered on the show day as well).

Progeny and breeder classes free of charge.

X