Suomen Salukikerho ry:n hallituksen ehdotus kiertopalkintojen poistamiseksi/säilyttämiseksi käsiteltäväksi syyskokouksen 18.11.2018 muissa asioissa

Erikoisnäyttely ja Saluki Show (vuodesta 2019 alkaen) Erikoisnäyttelyssä ja Saluki Show’ssa jaetaan kiertopalkinnot ainoastaan BIS- ja VSP-koirille. Muista kiertopalkinnoista luovutaan. Aikaisempien kiertopalkintojen tilalle jaetaan jatkossa kunniakirja.

BIS- ja VSP-koirien kiertopalkintokansiot jäävät ennalleen, mutta nykyiset skannataan ja julkaistaan kerhon internetsivun sähköisessä kansiossa. Jatkossa kiertopalkinnon saaja toimittaa kansiosivun sähköisenä kerhon internetsivuille (mahdollista pyytää tarvittaessa skannausapua kerholta).

Muut kiertopalkintokansiot skannataan ja julkaistaan kerhon internetsivun sähköisessä kansiossa. Jatkossa kyseisten voittajakoirien omistajat toimittavat koirastaan kuvan kerhon internettoimikunnalle, joka lisää koiran kuvan ja tiedot sähköiseen kansioon.

Käytöstä poistuneet ja lahjoittajille jo palautuneet kansiot skannataan myös, mikäli nämä löydetään.

Hallitus käsittelee ensi kesän näyttelyyn mennessä, mitä poisjäävien kiertopalkintoesineiden osalta tehdään. Palkintoesineiden lahjoittajiin otetaan yhteyttä ja tiedustellaan, miten he haluavat toimia (saada palkintoesineen takaisin, antaa vuoden 2019 voittajalle tms.).

Kevät- ja syyskokouksessa jaettavat (näyttely ja juoksu) sekä kerhon rata- ja maastomestaruus kiertopalkinnot:

Kevät- ja syyskokouksessa jaettavien Vuoden…-palkintojen kiertopalkinnot ja kansiot sekä kerhon rata- ja maastomestaruus kiertopalkinnot ja kansiot jäävät toistaiseksi ennalleen. Tämä edellyttää kuitenkin, että kiertopalkintojen palauttamista ja (saajien jättäessä palkinnon noutamatta kokouksesta) saajalleen toimittamista varten löydetään henkilö/-t.

Kiertopalkintokansiot skannataan vuoden 2019 aikana ja luodaan täten myös sähköinen kansio. Jatkossa kiertopalkinnon saaja toimittaa kansiosivun sähköisenä kerhon internetsivuille (mahdollista pyytää tarvittaessa skannausapua kerholta). Käytöstä poistuneet ja lahjoittajille jo palautuneet kansiot skannataan myös, mikäli nämä löydetään.