SUOMEN SALUKIKERHO RY:N KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 24.3.2018 ALKAEN KLO 13 TUOMARINKARTANON VINTTIKOIRAKESKUKSESSA, TUOMARINKYLÄNTIE 1, HELSINKI

Valtakirjojen tarkastus klo 12.45.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2017
6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2017 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

KOKOUKSEN JÄLKEEN JAETAAN VUODEN 2017 NÄYTTELYKIERTOPALKINNOT.

TERVETULOA!