TERVETULOA SUOMEN SALUKIKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Su 18.11.2018 klo 13
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Valtakirjojen tarkistaminen klo 12.45 alkaen. Valtakirjojen tulee olla toimitettu klo 13 mennessä.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys.

5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten.

6. Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:

* yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille
* jäsenten liittymismaksu
* puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
* seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot

7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (Heidi Lappalainen, Kalle Salovaara, Tuija Tuominen).

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä seuraavaksi tilikaudeksi.

11. Muut asiat.

Hallitus esittää, että kiertopalkintojen esinepalkintojen ja fyysisten kansioiden kiertäminen lopetetaan ja siirrytään sähköisten kansioiden käyttämiseen vuonna 2019. Hallituksen tarkempi ehdotus siitä, mitä kiertopalkintoja tämä koskee ja miten päättäminen käytännössä toteutetaan julkaistaan kerhon kotisivuilla (www.saluki.fi) hyvissä ajoin ennen syyskokousta. Kokouksen jälkeen jaetaan juoksukiertopalkinnot.