SUOMEN SALUKIKERHO RY:N SIIRRETTY KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 26.7.2020 ALKAEN KLO 13

Paikka: HIRVIHAARAN KUNTOMAJA, Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara
* sekä lisäksi osallistuminen kokoukseen tietoliikenneyhteyden (Microsoft Teams) avulla

Sekä fyysiseen kokoukseen osallistuvien että Teams-kokoukseen osallistuvien tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua sähköpostitse sihteeri@saluki.fi viimeistään 19.7.2020!*
Kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaisesti myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.