Suomen Salukikerho ry:n jalostustoimikunta kerää terveyskyselyn avulla tietoa rodun terveydentilasta ja luonteesta. Terveyskyselyn raportissa käsitellään vain vuosina 2001 – 2018 syntyneitä Suomessa asuvia salukeja, mukaan lukien tuontikoirat. Muistakin ikäryhmään kuulumattomista salukeista voit kuitenkin halutessasi vastata. Edellisiin terveyskyselyihin vuonna 2010 saatiin vastauksia 688 kpl (50,8 % kohderyhmästä) ja 730 kpl (51,4 %) vuonna 2015.

TEHDÄÄNKÖ VUONNA 2020 UUSI ENNÄTYS?

Kyselyyn voi vastata koiran omistaja, haltija tai omistajan erikseen valtuuttama henkilö esim. koirankasvattaja.

Terveyskyselyn täyttämiseen voit kysyä tarvittaessa apua jalostustoimikunnalta sähköpostitse: jalostustoimikunta@saluki.fi

HUOM! KASVATTAJAT, OMISTAJAT JA SALUKIYSTÄVÄT!
Jakakaa tietoa ja suoraa linkkiä terveyskyselystä myös kaikille SALUKIEN nykyisille, sekä entisille omistajille ja haltijoille, jotta tieto kyselystä tavoittaisi kaikki kohderyhmään kuuluvat salukit.

Kysely on päättynyt. Kiitos vastauksista!
SSaK Jalostustoimikunta