SUOMEN SALUKIKERHO RY:N SYYSKOKOUS PIDETÄÄN
28.11.2020 ALKAEN KLO 13

Paikka: Hirvihaaran kuntomaja Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara

1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys

5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten

6. Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
* yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille
* jäsenten liittymismaksu
* puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
* seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot

7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (Tuija Tuominen, Mari Riitinki ja Pirjo Avomäki)

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä seuraavaksi tilikaudeksi

11. Muut asiat

* Päätetään Jonin ja Levin muistopalkintojen yhdistämisestä yhdeksi harrastuskieltopalkinnoksi näyttely- ja maastojuoksu- tai ratajuoksulistojen perusteella. Samassa yhteydessä päätetään palkinnon uudesta nimestä. Hallituksen ehdotus julkaistaan kerhon internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.

* Päätetään maasto- ja ratamestareille sekä veteraanimestareille jaettavista kiertopalkinnoista luopumisesta

* Kokouksen jälkeen jaetaan vuoden 2020 juoksukiertopalkinnot