COVID-19 VIRUKSEN VAIKUTUS KERHON TOIMINTAAN VUONNA 2020
– mm. ERIKOISNÄYTTELYN TUOMARIMUUTOS

Covid-19 virus on lamauttanut hyvin lyhyessä ajassa koko Euroopan. Tässä tilanteessa elämme suuren epävarmuuden aikaa – kukaan ei tiedä, kauanko poikkeusolosuhteet jatkuvat, ja mitä kaikkea viruksen leviäminen tuo tullessaan. Suomi on poikkeustilassa ja mm. Suomen Kennelliitto r.y. on päättänyt, että kaikki sen alainen harrastustoiminta perutaan toukokuun loppuun saakka. On vielä epävarmaa, voiko harrastustoiminta jatkua vielä kesäkuussakaan.

Suomen Salukikerho r.y.:n hallitus piti kokouksen (etäyhteyksien kautta) 18.3. pohtiakseen tämän vuoden toimintaa. Suurin toiveemme on, että Suomen salukiyhteisö pysyy terveenä eikä virus aiheuta suuria vaikeuksia kenellekään. Tässä tilanteessa jokaisen elämä muuttuu ja selvitäksemme tästä kriisistä meidän tulee olla valmiina auttamaan apua tarvitsevia. Salukiyhteisö on aina ollut valmis auttamaan pulaan joutuneita kanssaharrastajiaan ja toivomme, että halua ja kykyä auttamiseen löytyy tässäkin tilanteessa. Tästä jäljempänä kohdassa Auttamisringit.

Hallitus päätti jo viime viikolla perua sääntömääräisen kevätkokouksemme 28.3. ja sen yhteyteen suunnitellut NCL-näytteenottotilaisuuden. Jäsenet kutsutaan sääntöjemme mukaisesti myöhemmin järjestettävään kevätkokoukseen sen jälkeen, kun on varmistunut, koska kokoontuminen taas on sallittua ja turvallista. NCL-näytteenotto tullaan myös järjestämään mahdollisimman pian tilanteen rauhoituttua.

Kerhon erikoisnäyttely on tarkoitus järjestää 13.6.2020 ja Saluki Show 14.6.2020. Tämänhetkisen tiedon mukaan näyttelyt voidaan järjestää, mutta seuraamme tilannetta tarkoin. Erikoisnäyttelyviikonloppu on kerhomme päätapahtuma ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että jäsenemme uskaltavat ilmoittaa koiransa sinne tästä epävarmuudesta riippumatta. Siksi hallitus on päättänyt, että erikoisnäyttelyn ja Saluki Show’n ilmoittautumismaksut palautetaan kokonaisuudessaan, jos näyttelyt on virustilanteen vuoksi peruttava/siirrettävä niiden ajankohtaa.

Erikoisnäyttelyviikonlopun osalta on tiedossamme myös tuomarimuutos. Lue tarkemmin kohdasta Erikoisnäyttelyviikonloppu.

Kerhon maastomestaruuksista oli tarkoitus juosta toukokuun lopulla OSVKH:n järjestämissä maastokisoissa, joille saamiemme tietojen mukaan pyritään löytämään myöhempi ajankohta. Toivottavasti kilpailut voidaan järjestää. Tiedotamme tästä heti, kun saamme lisätietoa OSVKH:lta. Jos OSVKH ei pysty tänä vuonna järjestämään kisoja, yritämme etsiä toiset korvaavat kilpailut, joiden yhteydessä kerhon mestaruuksista päästäisiin juoksemaan.

Joukkoterveystarkastus (sydänultra ja silmäpeilaus) oli suunnitteilla toukokuun lopulle. Tämä joudutaan perumaan, mutta uutta aikaa ryhdytään etsimään heti, kun tilanne selkiää.

Tässä tilanteessa kerhon hallitus on päättänyt, ettei loppukeväälle suunniteltua juoksupäivää pidetä. Sen sijaan yhteistyössä SA-FA:n kanssa suunniteltu syyskuun lopun juoksupäivä pystytään toivottavasti järjestämään suunnitellusti.

Kevään/alkukesän juoksupäivä on ollut erityisen suosittu nuorten koirien omistajien keskuudessa ja palvellut harrastuksenaloittajia. Jotta uusien harrastajien olisi helpompi päästä juoksuharrastukseen mukaan, pyrimme saamaan eri juoksutreenipaikoille paikalle kokeneita salukiharrastajia, jotka toimivat mentoreina uusille harrastajille. Selvitämme, olisiko näille mentoreille saatavissa jokin tunniste (hihamerkki tms.), joka helpottaisi heidän tunnistamistaan. Tältä osin toivomme aktiivisuutta myös kerholaisiltamme; lähtekää ensi kesänä aktiivisesti auttamaan tässä: menkää treeneissä juttelemaan uusien harrastajien kanssa ja tarjotkaa apuanne.

Tällä hetkellä kerhomme ahkera jäsensihteeri lähettää muistutuslaskuja niille jäsenille, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksuaan. Epidemian taloudelliset vaikutukset ovat todella laajat useammalla alalla ja tässä tilanteessa Salukikerhon jäsenmaksulle voi saada maksuaikaa. Jos haluaa pysyä kerhon jäsenenä, mutta ei nyt pysty maksamaan jäsenmaksua, tulee olla yhteydessä jäsensihteeriin jasensihteeri@saluki.fi ja sopia hänen kanssaan, mihin mennessä jäsenmaksu suoritetaan. Näin toimimalla välttyy siltä, että jäsenyys katsotaan lakanneeksi nyt kevään aikana.

ERIKOISNÄYTTELYVIIKONLOPPU – TUOMARIMUUTOS, ILMOITTAUTUMISMAKSUJEN PALAUTTAMINEN

Vallitsevasta tilanteesta johtuen Valerie Hamilton on ilmoittanut, ettei hän pääse matkustamaan Suomeen kesäkuussa järjestettävään näyttelyyn. Hänen tilalleen saamme suurella todennäköisyydellä kokeneen salukikasvattajan ja nimen pitäisi olla selvillä ensi viikon aikana. Tiedotamme tästä mahdollisimman nopeasti.

Tällä hetkellä lähdemme siitä, että erikoisnäyttelyviikonloppu voidaan järjestää sovitusti. COVID-19 –epidemia voi kuitenkin pitkittyä ja voi olla, että Kennelliitto joutuu jatkamaan koiranäyttelyiden pitokieltoa niin, että joudumme perumaan oman näyttelymme tai mahdollisuuksien mukaan etsimään sille korvaavan ajankohdan.

Erikoisnäyttelyviikonloppu on kerhomme päätapahtuma ja monelle yksi kesän odotetuimmista tapahtumista. Useampi näytteilleasettaja ilmoittaa näyttelyyn monta koiraa ja erityisesti, kun kyseessä on kaksipäiväinen tapahtuma, voivat ilmoittautumismaksut nousta huomattaviin summiin. Näyttelyihin ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5./24.5. mennessä, jolloin vielä voi olla epävarmaa, voidaanko näyttelyä pitää. Jotta jäsenistömme uskaltaisi ilmoittaa koiransa erikoisnäyttelyyn ja Saluki Show’hun heillä tulee olla varmuus siitä, että eivät menetä ilmoittautumismaksua, jos näyttely joudutaan perumaan tai siirtämään ajankohtaan, joka ei ilmoittajalle sovikaan.

Kennelliiton näyttelysääntöjen mukaan näyttelyn ilmoittautumismaksua ei ole pakko palauttaa, mikäli näyttely peruutetaan force majeure -syystä (yleisötapahtumien kieltäminen viranomaisten toimesta, liikennelakko, koirien terveystilanne jne.). Jos tätä sovellettaisiin erikoisnäyttelyviikonloppuumme, hallitus pelkää, että se vaikuttaisi todella voimakkaasti ilmoittautumismääriin ja saattaisi johtaa siihen, että näyttelystä muodostuisi kerholle tappiollinen.  Sen sijaan katsomme, että on tärkeää mahdollistaa se, että näyttelyihin tulee ilmoittautumisia mahdollisimman paljon.

Mikäli näyttely peruutetaan force majeure -syystä, näyttelypaikan vuokraaja ei sopimusehtojensa mukaan laskuta näyttelypaikasta. Näyttelyä varten hankitut palkinnot ja ruusukkeet voidaan käyttää tulevaisuudessa. Kerholle jäisi ylimääräistä kulua tässä tapauksessa ainoastaan tuomareiden lentojen peruuntumisesta (uuden tuomarin osalta tämä huomioidaan jo lippuja varattaessa), mikäli lentoyhtiö ei varattua lentoa peruisi. Tällöin kerholle aiheutuva tappio olisi enimmillään 250-500 euron suuruinen. Erikoisnäyttelyviikonloppu on tuottanut hyvin voittoa aikaisempina vuosina. Kerho on järjestänyt tänä ja viime vuonna pentunäyttelyt, jotka ovat tuottaneet hyvin.  Viime vuoden, vielä vahvistamaton, tilinpäätös näytti voittoa noin 3 300 euroa, joten kerhon talous kestää hyvin mahdollisesti syntyvän tappion.

Tästä syystä, mahdollistaakseen jäsenille turvan ilmoittaa koiransa näyttelyihin ja toisaalta turvatakseen ilmoittautumisten määrän, kerhon hallitus on päättänyt, että erikoisnäyttelyn 13.6.2020 ja Saluki Show’n 14.6.2020 ilmoittautumismaksut tullaan palauttamaan täysimääräisesti, mikäli näyttelyt joudutaan perumaan (palauttaminen koskee luonnollisesti vain Salukikerhon osuutta, Showlink Oy:n perimää muutaman euron palvelumaksua/ilmoittautuminen, emme voi maksaa).

Myös Kennelliiton hallitus on suositellut päätöksessään 17.3. näyttelytoimikuntia palauttamaan edes osan näyttelyilmoittautumismaksuista peruuntuneista näyttelyistä.

Mikäli erikoisnäyttelyviikonloppu joudutaan perumaan, selvitämme, onko mahdollista siirtää näyttelyiden tai ainakin virallisen erikoisnäyttelyn ajankohtaa. Siirtoa emme valitettavasti voi tässä vaiheessa tehdä, koska tällöin joutuisimme maksamaan puolet aluevuokrasta, mikä olisi todella korkea kustannus. Vaihtoehtoisen ajankohdan ja ennen kaikkea näyttelyn pitopaikan löytyminen voi olla vaikeaa. Jos näyttelyn ajankohtaa kuitenkin tullaan muuttamaan, ilmoittautumismaksut tullaan palauttamaan täysimääräisesti niille näytteilleasettajille, joille muutettu ajankohta ei sovi.

On myös mahdollista, että näyttelyidemme pienen tekijäkunnan keskuudessa tulee sairastapauksia. Apuvoimia tarvittaisiin lisää muutenkin erityisesti itse näyttelyviikonlopun tehtäviin, mutta erityisesti nyt on toivottavaa, että jokainen olisi valmis auttamaan. Ilmoittautua voi etukäteen Mari Riitingille (maririitinki@gmail.com) tai vaikka paikan päällä näyttelypaikalla.

Toivomme, että näillä päätöksillä saamme turvattua sen, että jokainen uskaltaa ilmoittaa koiransa erikoisnäyttelyviikonloppuun ja että kesäkuussa tapaamme runsain joukoin näyttelyssämme!

AUTTAMISRINGIT

COVID 19-virusepidemian huippua vasta odotellaan ja sitä yritetään lieventää todella järeillä keinoilla. Näistä huolimatta moni tulee Suomessa sairastumaan. COVID-19, kausi-influenssa tai muu sairaus saattaa heikentää monen mahdollisuutta huolehtia koiristaan. Osa väestöstämme, terveydenhuollon henkilökunta ennen kaikkea, on todella rankan ajanjakson edessä. Moni meistä joutuu huolehtimaan nyt lastensa koulunkäynnistä entistä enemmän, toimittamaan ruokaa läheisilleen jne. On siis pelättävissä, että monen mahdollisuudet hoitaa koiriaan huonontuvat.

Salukiväki on aina ollut valmiina auttamaan toisiaan: rahaa on kerätty leikkauksiin ym. useamman kerran ja erilaista apua on tarjottu herkästi sitä tarvitseville. Apua tullaan nyt varmasti tarvitsemaan näinä poikkeuksellisina aikoina.

Tuula Eloranta kerhon hallituksesta on luvannut toimia avun koordinaattorina. Jos sairastut tai tarvitset muutoin apua koiriesi kanssa, ota Tuulaan yhteyttä. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia eikä Tuulalle tarvitse yksilöidä, miksi apua tarvitaan. Tuula yrittää tämän jälkeen etsiä yhdessä alueellisten salukikummien ja muiden aktiivisten toimijoiden kanssa henkilöitä, jotka voisivat tulla auttamaan.

Tuulaan saa yhteyden puh. 040 065 186 ja sähköpostitse tulpero64@gmail.com.

Jos olet valmis auttamaan, voit ilmoittautua Tuulalle jo tässä vaiheessa. Kerro myös, miten pystyt auttamaan (koiran ottaminen hoitoon, koiran ulkoiluttaminen, kaupassakäynti jne.).

Toivomme, että meistä jokainen olisi tarvittaessa käytettävissä. Iso apu olisi jo pelkästään koiran/koirien ulkoiluttamisessa, vaikka vain kerran tai useammin.

Salukikerho seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii nopeilla päätöksillä turvaaman kerhon tapahtumien järjestämisen. Tiedotamme uusista käänteistä mahdollisimman nopeasti, kun uutta tiedotettavaa on. Moni asia ei kuitenkaan ole meidän päätettävissämme ja nyt meidän kaikkien pitää vain varautua epävarmuuteen ja odottamiseen.

Pysytään terveinä, autetaan toisiamme!

SUOMEN SALUKIKERHO r.y.:n HALLITUS