Suomen Salukikerho ry alkaa tukea luonteen/käyttäytymisen testausta

Salukien luonteen/käyttäytymisen testausta tuetaan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

Tukea myönnetään virallisista luonnetesteistä (perinteinen palveluskoirien luonnetesti, MH-kuvaus ja jalostustarkastuksen käyttäytymisosio) sekä smartDOG-testeistä 20 euroa/koira.

Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.

Tukea tulee hakea 6 kk:n sisällä testin päivämäärästä.

Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Tukea anovan on oltava Salukikerhon jäsen.

Tuen saaminen edellyttää testituloksen julkistamista. Viralliset testit tulevat näkyviin Koiranettiin, smartDOG-testin raportti pitää toimittaa (esim. kuvatiedostona) jalostustoimikunnalle.

Tukianomukset sähköpostilla osoitteeseen: jalostustoimikunta@saluki.fi

Kennelliiton teemavuoteen sopivasti, SA-FAn ja Salukikerhon yhteisseminaarin keskusteluosuuden perusteella, jalostustoimikunta päätyi esittämään tuen myöntämistä luonnetesteihin kannustaakseen omistajia salukien luonteiden kartoittamiseen. Salukikerhon hallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 10.11.2020.

Aiempien terveyskyselyiden vastausten perusteella peräti 38%:lla (2010) ja 32%:lla (2015) salukeista raportoitiin luonteeseen ja/tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, mm. arkuutta, eroahdistusta, sisäsiisteysongelmia, koiriin kohdistuvaa aggressivisuutta. Ihmetystä herätti myös se, että jalostukseen käytetyillä nartuilla raportoitiin arkuutta prosentuaalisesti enemmän kuin vastanneista keskimäärin. Arkuus on periytyvä ominaisuus ja Kennelliiton jalostusstrategian mukaan arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Edellistä Jalostuksen tavoiteohjelmaa laadittaessa saimmekin Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan luonnetyöryhmältä luonneosiosta noottia ja tiukan kysymyksen: ’Mitä aiotte asialle tehdä?’

Jalostustoimikunta on pohtinut luonneasioita, jotain on saatu aikaiseksikin. Jalostustarkastuksen luonneprofiili saatiin valmiiksi 2018, smartDOG-testejä kokeiltiin 2018. Olemme valitettavasti todenneet resurssien riittämättömyyden virallisten luonnetestien järjestämiseen, käytännön järjestelyt ovat niissä työläitä ja/tai vaativat useita vapaa-ehtoisia avustajia. Lisäksi niissä ei välttämättä käy ilmi salukien tyypilliset ongelmat, jotka tulevat enemmänkin esiin arjessa, kotona tai esim. lenkillä. Eroahdistusta ja sisäsiisteysongelmia ei testein todeta, ne tulevat esiin terveyskyselyn tms. vastauksissa.

SmartDOG-testit ovat erityyppisiä verrattuna perinteisiin luonteen arviointimenetelmiin; ’pehmeämpiä’, miellyttävämpiä koiralle, jota ei paineisteta testin aikana. SmartDOG-testeissä voidaan tutkia hyvinkin syvällisesti koiran kognitiivisia ominaisuuksia, muistia, eleiden lukukykyä ym. mikä voi olla tarpeen työ- tai kilpailukoirilla huippusuoritukseen tähdättäessä. Salukeille riittää vähempikin, siksi suosittelemme Pientä Persoonallisuustestiä, sekin antaa tarpeeksi tietoa koiran tempperamentista, impulsiivisuudesta jne. Hintakin on sopiva 85 euroa (11/2020). Yleensä suositellaan, että koira olisi aikuinen luonnetta arvioitaessa, mutta myös smartDOG:n Pentutestistä myönnetään tukea, koska se voi olla hyvinkin hyödyllinen uudelle, ehkä kokemattomalle omistajalle. Pentutestejä tehdään 4-7 kk:n ikäisille koirille, se sisältää kuvauksen perusteella samoja elementtejä kuin Pieni Persoonallisuustesti.

Testiä testin perään ja lisää rahanmenoa – turhauttavaa – ehkä, mutta kun puhutaan koiranjalostuksesta, on pystyttävä osoittamaan yksilön jalostuskelpoisuus. Luonneominaisuudet ovat tärkeitä koiran hyvinvoinnin ja sujuvan arjen kannalta. Aran koiran elämä on jatkuvaa stressaamista, mistä voi seurata myös fyysisiä ongelmia. Tasapainoisen, reippaan koiran kanssa omistajankin elämä on helpompaa.

Toivomme uteliaisuutta uusia mahdollisuuksia kohtaan, omasta koirasta voi paljastua yllättäviä juttuja testitilanteissa.

Terveisin

Jalostustoimikunta Piia, Ranja, Kirsi ja Hyde