Uuden vuoden alkajaisiksi on hyvä tarkentaa olemassa olevia toimintatapoja ja merkintöjä jalostustoimikunnan ylläpitämissä listoissa ja pentuvälityksessä. Tavoitteena on, että säännöt ja ohjeet olisivat selkeät, yksiselitteiset ja tasapuoliset kaikille.


Pentuvälitykseen tulee seuraavat tarkennukset:

Terveystuloksen (sydänultra tai silmätarkastus) perässä oleva ok-merkintä tarkoittaa, että tulos on:

– virallinen

– voimassa oleva
(sydänultratulos vuoden, silmätarkastus alle 4-vuotiaalla vuoden, yli 4-vuotiaalla kaksi vuotta)

– tutkimus tehty ennen astutusta

– tulos=terve

Mikäli tulos on esim. vanhentunut, se merkitään koiran kohdalle, mutta sen perään ei tule ok-merkintää, vaikka tulos olisi itsessään ollut ok=terve. Varsinkin silmätutkimustuloksissa voi koiralle tulla maininta ‘sairauden aste 1/lievä’, mistä tulee maininta koiran kohdalle, mutta mikäli toinen osapuoli on terve kyseisen ominaisuuden suhteen, yhdistelmä täyttää siltä osin suositukset. Epävirallisia tuloksia ei edelleenkään julkaista pentuvälityksessä.

Terveystutkimuksen uusimisvälin tulee olla vähintään kuusi kuukautta (6 kk), jotta yhdistelmä voisi täyttää suositukset. Tämä koskee varsinkin sydänultratutkimuksen avoin-tulosta. Tästä ei ole aiemmin ollut tarkkaa määritelmää Pentuvälityksen tai Suositusten sivuilla, mutta suositus vähintään puolen vuoden väliajasta tulee suoraan tutkivilta eläinlääkäreiltä, usein lomakkeeseen tulee merkintä ‘Suositellaan uusintatutkimusta vähintään 6 kk:n kuluttua.’ Lepo-EKG:n avoin-tulos kumoutuu vain Holter-tutkimuksella, siinä ei ole aikarajaa.


Kerhon ylläpitämään NCL-listaan kirjataan suomalaisten salukien tuloksia, tässä tapauksessa suomalaisiksi kelpuutetaan Suomessa syntyneet ja/tai asuvat salukit. Jotta koko pentue voidaan merkitä NCL-vapaaksi vanhempien tulosten perusteella, tulee vanhempien tunnistusmerkintä olla varmistettu ja siitä maininta tutkimustuloksen lomakkeessa. Lisäksi tuloslomakkeesta pitää käydä yksiselitteisesti ilmi, että kyse on nimenomaan NCL8 saluki (c.349dupT) -geenitestistä.

NCL-testaus osoittautui tarpeelliseksi, joten suunnitelmissa on järjestää vastaava joukkonäytteenotto kevätkokouksen yhteydessä.

Mukavaa harrastusvuotta salukien parissa toivottaa SSaK:n jalostustoimikunta:

Piia, Ranja, Kirsi ja Heidi