Jalostustoimikunta tiedottaa

Vuosi 2024 etenee vauhdilla, eikä jalostustoimikunnan tiedottaminen meinaa pysyä mukana. Alla muutama asia salukiharrastajille tiedoksi:

Vuoden ensimmäinen kerhon järjestämä joukkoultraustilaisuus on sunnuntaina 10.3. Mäntsälässä ja siihen on vielä pari aikaa vapaana. Seuraava tilaisuus järjestetään syksyllä, loka-marraskuussa.

Terveystutkimustukien myöntäminen on edelleen katkolla. Verohallinto ei ole muuttanut kantaansa, eli kaikki tukirahat ovat saajansa veronalaista tuloa, jotka saajan pitää ilmoittaa tuloveroilmoituksessa. Kerhon tehtävänä on myös suorittaa ennakonpidätys maksetuista tuista. Terveystutkimuksia ja ruumiinavauksia on joka tapauksessa tärkeää jatkaa, kaikki kertyvä tieto on rodun hyväksi. Ruumiinavauksista ja ohjeistuksesta löytyy kattava tietopaketti kerhon kotisivulta.

Geenitesteistä sellainen huomio, että MyDogDNA-testipaketti sisältää salukeja koskevien NCL- ja SSADHA-sairauksien geenitestit sekä monia kiinnostavat värigeenialleelit. MyDogDNA tulee kokonaisedullisemmaksi, mikäli nämä kaikki haluaa testauttaa. Laboklinilla ja Movetilla kunkin sairauden testit pitää ostaa erikseen ja hinta nousee korkeammaksi kuin MyDogDNA-testipaketti.

Pentuvälitystä varten NCL-testin voi ottaa omatoimisestikin. Mikäli haluaa ilmoittaa koko pentueen kerhon NCL-listalle NCL-vapaaksi, pitää vanhempien tunnistusmerkinnät olla varmistettu, joko eläinlääkärin tai Kennelliiton hyväksymien DNA-näytteenottajien toimesta. Salukikerholla on oma näytteenottotodistus-lomake tunnistusmerkinnän varmistamista varten, lomake löytyy kotisivuilta.

Tämän vuoden suurena projektina jalostustoimikunnalla on Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) päivitys, mikä tulee yleiskokouksen käsiteltäväksi. Kennelliiton toiveena on, että JTO olisi 25-30 sivuinen, tiivis ja kattava tietopaketti. Nykyinen JTO on 82-sivuinen, joten aikamoista karsimista tulee suorittaa.

Mukavaa ja aktiivista loppuvuotta salukiharrastuksen parissa
toivottaa Piia, Ranja, Kirsi ja Heidi