KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT

 

YLEISTÄ

Pistelaskuissa huomioidaan Suomessa järjestetyt viralliset näyttelyt (näyttelyissä huomioidaan virallisiin luokkiin osallistuneet koirat) ja juoksukilpailut. Poikkeuksena tästä on Saluki Show sekä Open Show, joista lasketaan pisteet näyttelykiertopalkintoihin.

Yhteispohjoismaisista näyttelysäännöistä poikkeavia sääntöjä noudattavista näyttelyistä (esim. Maailman voittaja ja Euroopan voittaja näyttelyt) jaetaan pisteet ROP ja VSP-koirille. Koirat saavat pisteet Vuoden Saluki sääntöjen mukaan. Poikkeuksena tästä ovat Salukikerhon järjestämät Saluki Show ja mahdolliset Open Show- näyttelyt, joista lasketaan kaikki pisteet näyttelykiertopalkintoihin.

Kiertopalkintokilpailuihin osallistuvien koirien omistajien tulee olla Suomen Salukikerhon jäseniä (jos koiralla on useampi omistaja, riittää kun ainakin yksi heistä on jäsen). Listoilla sijoittuvat vain sellaisten omistajien koirat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja hyväksytty jäseniksi viimeistään kilpailuvuoden kesäkuun loppuun mennessä. Poikkeuksena Vuoden kasvattaja ja Vuoden jalostuskoira, jossa pisteet kasvattajalle/jalostuskoiralle lasketaan neljän parhaan koiran mukaan (näiden koirien omistajien ei siis  tarvitse olla jäseniä)

Palkinnon saamiseksi riittää, että kasvattaja/jalostuskoiran omistaja on maksanut jäsenmaksunsa ja hyväksytty jäseneksi viimeistään kilpailuvuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Kasvattaja, joka on ollut kyseisenä vuotena näyttely- ja/tai kilpailukiellossa ei saa osallistua kyseisen vuoden kasvattajakilpailuun.

Mikäli kaksi koiraa päätyy tasapisteisiin ratkaistaan sijoittuminen seuraavalla tavalla Vuoden salukissa, Vuoden veteraanissa ja Vuoden nuoressa:

 • Se koira, jolla on enemmän ROP-voittoja, voittaa, jos tilanne edelleen tasan
 • Se koira, jolla on enemmän VSP-voittoja, voittaa, jos tilanne on edelleen tasan
 • Se koira jolla on eniten PU/PN-2 sijoituksia, voittaa, jos tilanne on edelleen tasan, niin tästä eteenpäin lasketaan PU/PN-3 sijoitusten määrä samalla kaavalla kuin edellä ja sitten PU/PN-4 sijoitukset.
 • Jos tilanne on vieläkin tasan, katsotaan kumpi koirista on sijoittunut korkeammalle Salukien virallisessa erikoisnäyttelyssä.


SSaK pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa näitä sääntöjä.

 

1. JUOKSUPALKINTOSÄÄNNÖT

 

VUODEN MAASTOJUOKSIJA

Palkinto jaetaan vuosittain salukille, joka on saanut eniten pisteitä kauden virallisissa kilpailuissa seuraavan pistelaskun mukaan:

 • Pistelaskuun otetaan mukaan koiran viisi (5) parasta pistemäärää viidestä kilpailusta.
 • Pisteitä annetaan voitetuista (osallistuneista) koirista seuraavasti; jos osallistujia on 25 koiraa, niin voittaja saa 24p, toinen 23p jne.

Jos kaksi koiraa saa saman pistemäärän, tulee voittajaksi se, joka on saanut tämän pistemäärän vähemmillä kilpailuilla. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on enemmän finaalisijoituksia. Jos edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on eniten ykkössijoja, sitten kakkossijoja, kolmossijoja jne. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on parempi sijoitus SM-maastoissa.

Palkintoesine on salukiaiheinen taulu, jota seuraa valokuvakansio. Koiranomistaja täyttää kansion mallin mukaan. Vuoden Maastojuoksija -kiertopalkinnon on lahjoittanut Suomen Salukikerho ry.

 

VUODEN VETERAANIMAASTOJUOKSIJA

On se kulloinkin voimassaolevien maastojuolsusääntöjen mukaisen veteraani-iän täytänyt saluki, joka on saanut eniten pisteitä Vuoden maastojuoksija -kilpailussa ko. vuonna.

Koiran kilpailuluokalla ei ole pisteiden kannalta merkitystä. Mikäli koira täyttää veteraani-iän kilpailukauden kuluessa, pisteet huomioidaan vasta iän täyttymisestä eteenpän.

Ikä täyttyy koiran syntymäpäivänä, jolleivät kilpailusäännöt muuta määrää. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille.

Vuoden Veteraanimaastojuoksijalle jaettavan Faunin Maljan sekä Vuoden Vetraanimaastojuoksija VSP:lle jaettavan Faunin Lyhdyn, on lahjoittanut Heli Perkkiö vuonna 2010.

 

VUODEN MAASTOTULOKAS

On se tulokassaluki, joka on saanut eniten pisteitä Vuoden maastojuoksija -kilpailussa ko. vuonna. Osallistumisoikeus on salukilla, joka kilpailee ensimmäisä sellaista kilpailukauttaan,

jonka aikana sillä on ikänsä puolesta mahdollisuus osallistua vähintään viiteen (5) maastojuoksukilpailuun. Tulokaspalkinnon saajalle ei ole yläikärajaa,

vaan jos koira aloittaa kilpailu-uransa esimerkiksi neljävuotiaana, se on oikeutettu osallistumaan kilpailuun. Palkinnon voi kuitenkin voittaa vain kerran.

Vuoden Maastotulokas on se tulokassaluki, joka on saanut eniten pisteitä Vuoden maastojuoksija -kilpailussa ko. vuonna. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille.

Vuoden Maastotulokkaan sekä Maastotulokas -VSP:n palkinnot, on lahjoittanut Marjo Aittokari vuonna 2010.

 

VUODEN RATAJUOKSIJA

Palkinto jaetaan vuosittain salukille, joka on saanut eniten pisteitä kauden virallisissa kilpailuissa seuraavan pistelaskun mukaan:

 • Arvokilpailuina huomioidaan Suomenmestaruuskilpailut (SM), Kuninkuusjuoksut (JK), Maailmanmestaruuskilpailut (MM, Suomessa järjestetyt) Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM, Suomessa järjestetyt), Tähtisprintteri-kilpailut (TS) ja Salukikerhon ratajuoksun mestaruuskilpailut, joista pisteitä jaetaan sijoitusten perusteella seuraavasti:
Sijoitus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pisteet 20 16 12 10 8 6 4 2 1
 • Lopulliseen pistelaskuun otetaan mukaan em. kilpailuista koiran kaksi (2) parasta pistemäärää.
 • VMR (veteraanimestaruus)- ja kolmevuotiaille järjestettävästä Derby (DV)-kilpailusta jaetaan pisteitä kuten ei-arvojuoksukilpailuista.
 • Ei-arvojuoksukilpailuista otetaan pistelaskuun mukaan koiran viisi (5) parasta kilpailua. Pisteitä annetaan kilpailun (finaalin) koiramäärän ja sijoituksen mukaan seuraavasti:
Koiramäärä 1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija 6. sija
6 os. 6 5 4 3 2 1
5 os. 5 4 3 2 1  
4 os. 4 3 2 1    
3 os. 3 2 1      
2 os. 2 1        
 • Kauden 480 metrin nopeustilaston 15:LLE ensimmäiselle koiralle annetaan pisteitä seuraavasti: nopeustilaston 1. 15 pistettä, 2. 14 pistettä, 3. 13 pistettä jne.

Jos kaksi koiraa saa saman pistemäärän, tulee voittajaksi se, joka on saanut tämän pistemäärän vähemmillä kilpailuilla. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on ko. vuodelta parempi aika 480 metrin matkalta. Jos tämäkään ei ratkaise, katsotaan toiseksi paras aika jne., kunnes voittaja selviää.

Palkintoesine on salukiaiheinen taulu, jota seuraa valokuvakansio. Koiranomistaja täyttää kansion mallin mukaan. Vuoden Ratajuoksija -kiertopalkinnon on lahjoittanut Suomen Salukikerho ry.

 

VUODEN VETERAANIRATAJUOKSIJA

On se kulloinkin voimassaolevien ratajuoksusääntöjen mukaisen veteraani-iän täyttänyt saluki, joka on saanut eniten pisteitä Vuoden ratajuoksija -kilpailussa ko. vuonna.

Koiran kilpailuluokalla ei ole pisteiden kannalta merkitystä. Mikäli koira täyttää veteraani-iän kilpailukauden kuluessa, pisteet huomioidaan vasta iän täyttymisestä eteenpäin.

Ikä täyttyy koiran syntymäpäivänä, jolleivät kilpailusäännöt muuta määrää. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille.

 

VUODEN JUOKSIJA

Vuoden juoksija palkinto jaetaan salukille, joka on menestynyt parhaiten maasto- ja ratakokeissa. Pistelaskennassa käytetään vuoden maasto- ja ratajuoksijatilastojen paremmuusjärjestystä seuraavasti:
* Molempien tilastojen 15’lle ensimmäiselle koiralle annetaan pisteitä seuraavasti:
1. 15 pistettä, 2. 14 pistettä, 3. 13 pistettä jne.
* Koirien pisteet lasketaan yhteen ja eniten yhteispisteitä saanut on vuoden juoksija
* Koiralla pitää olla tulos molemmilla listoilla; rata ja maasto

Jos kaksi koiraa saa saman pistemäärän, tulee voittajaksi se, joka on saanut tämän pistemää-rän vähemmillä kilpailuilla. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on enem-män finaalisijoituksia. Jos edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on eniten ykkössijoja, sit-ten kakkossijoja, kolmossijoja jne. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on parempi sijoitus SM-kilpailussa.

 

VUODEN SALUKIAJUE ja AJUESALUKI

Valintaperusteet:
Vuoden salukiajueeksi palkitaan koekaudella pienimmän yhteispistemäärän kerännyt salukiajue. Vuoden salukiajuetta valittaessa huomioidaan myös ne seka-ajueet, joissa on vähintään yksi saluki. Mikäli pistemäärä kauden lopussa on tasan, voittaja on se, joka on osallistunut suomenmestaruuskokeeseen ja sen sijoitus ko. kokeessa on parempi. Mikäli ajueet eivät ole osallistuneet SM-kokeeseen, paremman sijoituksen saa se ajue, joka on saavuttanut pistemäärän useammasta ajuekokeesta. Ajueessa juoksevien koirien tulee olla joka kokeessa samoja, jotta ne voivat kerryttää yhteistä pistesaldoaan ajueena. Näin ollen yhdenkin koiran vaihto esim. varakoiraan muuttaa pisteitä saavan kokoonpanon.

Pistelasku:
Kaikille kokeeseen osallistuneille ajueille lasketaan pisteet siten, että sijoituksen lukuarvo jaetaan kokeeseen osallistuneiden ajueiden määrällä. Koska koe on yksiluokkainen, ajueiden kokonaismäärässä huomioidaan myös muunrotuisten ajueet, jotka ovat osallistuneet kokeeseen.Mitätöidylle ajueelle annetaan kokeesta yksi piste. Kauden päätteeksi ajue, joka ei ole osallistunut kaikkiin järjestettyihin kokeisiin, saa yhden pisteen jokaista osallistumatonta koetta kohti.

Valinta:
Vuoden ajuesalukiksi valitaan saluki, joka on juossut vähintään kahdessa eri ajueessa ko. kauden aikana. Vain kaksi pienintä pistemäärää otetaan huomioon. Salukille lasketaan koetta kohti vain se pienin mahdollinen pistemäärä, jonka se on saanut juoksemalla itse kokeessa (eli itse juoksemalla saatu pistemäärä syrjäyttää sen yhden pisteen, joka jaetaan koiran vaihtoehtoiselle ajueelle, joka ei ole osallistunut ko. kokeeseen). Mikäli Vuoden ajuesaluki -palkintoa tavoitteleva saluki ei ole osallistunut johonkin vuoden ajuekokeeseen missään ajueessa, sille annetaan kyseisen kokeen osalta yksi piste. Jos kahdella koiralla on sama pistemäärä Vuoden ajuesaluki -listalla, paremmuuden ratkaisee korkeampi sijoitus SM-kokeessa.

 

VUODEN KASVATTAJA (käyttö)

Vuoden kasvattaja on se salukikasvattaja, jonka vähintään kahdella ja enintään kolmella kasvatilla on pienin yhteenlaskettu suhteellinen pistemäärä vuoden maastojuoksija ja/tai vuoden ratajuoksija -listoilla. Jos kasvatti on sijoittunut molemmilla listoilla, huomioidaan vain sen pienempi suhteellinen pistemäärä. Jos koiria on listalla vain kaksi, lisätään kasvattajan yhteenlaskettuun pistemäärään 1 piste. Lisäksi kasvattajakilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee olla Suomen Salukikerhon jäsen.

 

2. NÄYTTELYKIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT

Kilpailussa urokset ja nartut kilpailevat omilla listoillaan.

 

VUODEN SALUKI

Jokaisen koiran kohdalla huomioidaan viisi (5) parasta näyttelyä. Pisteitä kerätään PU/PN-kehästä ja ryhmäkehästä.

Pisteet rotukehästä muodostuvat seuraavasti: (huom. pentuluokkia ei huomioida osallistujamääriin)

ROP 5p + suuremman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 1p
VSP: 4p + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 1p
PU/PN2: 3p + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 2p
PU/PN3: 2p + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 3p
PU/PN4: 1p + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 4p

Jos sukupuolen osallistujamäärä on suurempi kuin 50 koiraa, lasketaan osallistujamäärä sen jälkeen siten, että se kasvaa aina yhdellä täyttä kymmentä koiraa kohden (50–59 koiraa = 50, 60–69 koiraa = 51, 70–79 koiraa = 52, 80–89 koiraa = 53, 90–99 koiraa = 54 jne).

Selventävät esimerkit:
– Jos uros on ROP ja paikalla on 24 urosta ja 20 narttua
– PU-1 saa 5 + 24 – 1 p = 28 p, PU-2 saa 3 + 24 – 2 p = 25 p, jne.
– PN-1 saa 4 + 20 – 1 p = 23 p, PN-2 saa 3 + 20 – 2 p = 21 p, jne.
– Jos uros on ROP ja paikalla on 24 urosta ja 28 narttua
– PU-1 saa 5 + 28 – 1 p = 32 p, PU-2 saa 3 + 24 – 2 p = 25 p, jne.
– PN-1 saa 4 + 28 – 1 p = 31 p, PN-2 saa 3 + 28 – 2 p = 29 p, jne.
– Jos uros on ROP ja paikalla on 90 urosta ja 72 narttua
– PU-1 saa 5 + 54 – 1 p = 58 p, PU-2 saa 3 + 54 – 2 p = 55 p, jne.
– PN-1 saa 4 + 52 – 1 p = 55 p, PN-2 saa 3 + 52 – 2 p = 53 p, jne.
– Jos uros on ROP ja paikalla on 90 urosta ja 102 narttua
– PU-1 saa 5 + 55 – 1 p = 59 p, PU-2 saa 3 + 54 – 2 p = 55 p, jne.
– PN-1 saa 4 + 55 – 1 p = 58 p, PN-2 saa 3 + 55 – 2 p = 56 p, jne.

ROP koira saa lisäksi pisteitä mahdollisista ryhmäsijoituksista seuraavasti. BIS-pisteet jaetaan vain näyttelyistä, joissa arvostellaan kaikki 10 FCI:n roturyhmää.

RYP4 3p
RYP3 4p
RYP2 5p
RYP1 6p

BIS4 3p
BIS3 4p
BIS2 5p
BIS1 6p

Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Suomen Salukikerho ry.

 

VUODEN VETERAANI

Vuoden veteraani on se veteraanisaluki, joka on saanut eniten pisteitä Vuoden saluki –kilpailussa ko. vuonna. Koiran tulee kerätä pisteet veteraaniluokasta, poikkeuksena Saluki Show, josta myös senioriluokasta (yli 8-vuotias) saa pisteet vuoden veteraaniin. (Päätös tehtiin Ssak:n yleiskokouksessa 12/16, uusi sääntö tulee voimaan vuoden 2017 alusta.) Vuoden saluki -pisteiden lisäksi ROP-veteraani saa 8p ja VSP-veteraani 5p. ROP/VSP-veteraanipisteet koira saa, vaikka se ei sijoittuisi PU/PN-kehässä. BIS-veteraanisijoitukset tuovat lisäpisteitä seuraavasti: BIS-1 20p, BIS-2 18p, BIS-3 16p ja BIS-4 14p. BIS-veteraanipisteitä ei jaeta yhden rodun näyttelyissä. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille.

 

VUODEN KASVATTAJA

Vuoden kasvattaja on se salukikasvattaja, jonka enintään neljällä kasvatilla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä Vuoden saluki –kilpailussa ko. vuonna. Koirien täytyy olla vähintään kahdesta eri pentueesta. Lisäksi kasvattajakilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee olla Suomen Salukikerhon jäsen. Kiertopalkinnon ovat 

 

VUODEN JALOSTUSKOIRA

Vuoden jalostuskoira on se saluki, jonka enintään neljällä jälkeläisellä on suurin yhteenlaskettu pistemäärä Vuoden saluki –kilpailussa ko. vuonna. Koirien täytyy olla vähintään kahdesta eri pentueesta.

 

VUODEN NUORI

Vuoden nuori kilpailuun voi osallistua saluki, joka ko. vuonna täyttää enintään kaksi (2) vuotta. Pisteet lasketaan Vuoden saluki –sääntöjen mukaan. 

 

KAUNIS JUOKSIJA

Salukikerhon Kaunis juoksija -kunniakirjan saa sellainen saluki, joka on saanut Salukikerhon erikoisnäyttelystä ERI:n tai Saluki Show’sta KP:n ja ylittänyt SERTK-rajan Salukikerhon maastomestaruuksissa tai juossut KV-ajan Salukikerhon ratamestaruuksissa. Kunniakirja on jaettu ensimmäisen kerran vuodelta 2019.

 

3. HARRASTEKIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT

 

YHDISTELMÄPALKINTO (näyttely, maasto- ja ratajuoksu)

Palkinto annetaan salukille, kun vuoden loputtua yhdistetään tulokset näyttely- ja maasto-juoksu- tai ratajuoksulistoilta. Näyttelypisteet lasketaan Vuoden saluki -listalta, maastojuoksupisteet Vuoden maastojuoksija -listalta ja ratajuoksupisteet Vuoden ratajuoksija-listalta. Laskennassa käytetään pistesijoituslistoja, jossa kaikki salukit (U+N) ovat samalla listalla. Mikäli salukilla on tulos sekä Vuoden maastojuoksija ja Vuoden ratajuoksija -listoilla, näistä huomioidaan vain parempi sijoitus. Salukin tulee olla mukana sekä näyttely- että juoksulistalla ja saada pisteitä kummaltakin listalta, muutoin ko. saluki ei ole mukana kilpailemassa kiertopalkinnosta. Jos jonakin vuonna yksikään saluki ei ole sekä näyttely- että juoksulistoilla, kiertopalkintoa ei jaeta ko. vuonna lainkaan.

>> LASKENTASÄÄNNÖT

 

SVENSKA SALUKIRINGENIN KIERTOPALKINTO

Palkinto annetaan salukille, jolla on vähiten pisteitä, kun vuoden loputtua lasketaan yhteen vuosilistojen sijoitukset jokaisesta seuraavista kolmesta aktiviteetista: näyttelyt, maastojuoksukilpailut ja ratajuoksukilpailut. Näyttelypisteet lasketaan ’Vuoden Saluki’ –listalta, maastojuoksupisteet ’Vuoden maastojuoksija’ –listalta ja ratajuoksupisteet ’Vuoden ratajuoksija’ –listalta. Salukin tulee olla mukana jokaisella listalla ja saada pisteitä jokaiselta listalta, muutoin ko. saluki ei ole mukana kilpailemassa kiertopalkinnosta. Jos jonakin vuonna yksikään saluki ei saa tuloksia jokaisesta kolmesta aktiviteetista (eikä siten yllä listoille), kiertopalkintoa ei jaeta ko. vuonna lainkaan.

Kiertopalkinto on Per Nordahlin veistos ja mukana seuraa kansio, jossa voittaja esitellään. Kun kansio täyttyy, Suomen Salukikerho kustantaa uuden kansion. Palkinto kiertää ikuisesti.

(Pisteidenlaskuohje esimerkin avulla: Amir on 2. näyttelylistalla, 5. maastolistalla ja 5. ratalistalla – 2+5+5 = 12 pistettä. Shama on 10. näyttelyissä, 2. maastoissa ja 1. radoilla, eli 13 pistettä. Vähiten pisteitä saanut voittaa, ts. Amir. Huom! Jos on olemassa kaksi listaa, esimerkiksi näyttelylistat uroksille ja nartuille, täytyy ne ensin yhdistää yhdeksi listaksi pisteiden mukaan, jotta saadaan yksi sijoitus näyttelyjen osalta.)

Palkinnon on lahjoittanut Svenska Salukiringen sen omana juhlavuotena ja Suomen Salukikerhon kongressivuotena 2008. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran kevätkokouksessa 2009 lahjoittajan toiveiden mukaisesti kongressivuoden 2008 eli kiertopalkinnon lahjoitusvuoden saavutuksista.

 

VUODEN SALUKI

Alkuperäinen Vuoden Saluki –kiertopalkinto kiersi vuodesta 1973 vuoteen 1992. Vuoden 1992 tulosten perusteella Chrisse Schrey-Grandell voitti palkinnon omakseen hänen omistamansa koiran voitettua sen viidennen kerran. Sen jälkeen kukaan ei lahjoittanut samoilla säännöillä uutta palkintoa, ja vuodesta 1995 alkaen Vuoden Salukina alettiin jakaa vuodesta 1989 kiertäneitä Salukikerhon tauluja. Vuodesta 1995 alkaen jaettiin Vuoden Saluki -listan pohjalta myös Vuoden NuoriVuoden VeteraaniVuoden Kasvattaja ja Vuoden jalostuskoira. Vuoden Saluki, Vuoden Voitokkain ja Vuoden TOP saluki kilpailut yhdistettiin (syyskokouksessa 2019) yhdeksi Vuoden Saluki kilpailuksi, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti näyttelymenestys niin rotu- kuin ryhmäkehissä. 

 

TOP-SALUKI

TOP-saluki -palkinnosta kilpailtiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Alkuperäisillä säännöillä, joissa pisteitä saivat kaikki RP-kehässä sijoittuneet koirat, kilpailtiin vuoteen 1987 asti. Vuoden 1988 alusta näyttelysääntöjen muutoksen seurauksena palkinnon lahjoittaja muutti kiertopalkinnon sääntöjä. Uusien sääntöjen mukaan pisteitä sai vain ROP-voittaja, eli palkinto muuttui samalla aivan toisenlaiseksi. Vuodesta 1988 palkinto on kiertänyt muuttumattomilla säännöillä tähän päivään asti. Kiertopalkinnon lahjoitti Kirsti Meriläinen vuonna 1973. Vuodesta 2003 lähtien on jaettu myös VSP-TOP-saluki -kiertopalkintoa, jonka lahjoitti Sari Räsänen.

 

VUODEN VOITOKKAIN

Vuoden Voitokkain –kiertopalkinto kiersi alkuperäisillä säännöillään vuosina 1990-2002. Vuodesta 2004 alkaen Vuoden Voitokkaimman pistelaskusta poistettiin rotukehästä saatavat PU/PN/ROP/VSP-lisäpisteet, sekä ison kehän lisäpisteitä kasvatettiin. Kiertopalkinnot lahjoitti Chrisse Schrey-Grandell vuonna 1990.

 

VUODEN NUORI

Palkinnosta kilpailevat vuoden aikana kaksi vuotta täyttäneet tai nuoremmat salukit.

 

VUODEN VETERAANI

Veteraaniluokasta kerättyjen Vuoden Saluki –pisteiden lisäksi jaetaan lisäpisteitä ROP/VSP-veteraaneille sekä BIS-kehässä sijoittuneille.

 

VUODEN KASVATTAJA

Kasvattaja, jonka enintään neljällä kasvatilla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä Vuoden Saluki – kilpailussa. Koirien täytyy olla vähintään kahdesta eri pentueesta.

 

VUODEN JALOSTUSKOIRA

Saluki, jonka enintään neljällä jälkeläisellä on suurin yhteenlaskettu pistemäärä Vuoden Saluki – kilpailussa. Koirien täytyy olla vähintään kahdesta eri pentueesta.

 

LUETTELOT KIERTOPALKINNOISTA

Näyttelykiertopalkinnot (kevätkokouksessa jaettavat)

Erikoisnäyttelyiden kiertopalkinnot:

Erikoisnäyttely

Saluki Show