HALLITUKSEN KOKOUKSET

Salukikerhon hallituksen kokouksista laaditaan lyhennelmä ja ne on luettavissa seuraavasta linkistä:

JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET

Oheisella lomakkeella voit päivittää jäsentietosi.

MAKSU- JA JÄSENTIEDOT

Kerhon Y-tunnus: 2020503-8

Kerhon tilitiedot:
Säästöpankki Optia IBAN FI41 4600 0010 8792 09 BIC ITELFIHH

Maksujen viitenumerot:
50050 * tarvikemyynti (kerhotuotteet)
4488 * kalenteri
4747 * lehtimainokset
47474 * vuosikirja
10100 * lahjoitukset

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu maksetaan vuosittain kerhon tilille:
* VUOSIJÄSEN: maksu on 30 € ja ulkomaan osoitteessa 37€
* PERHEJÄSEN: maksu on 5 € (sääntöjemme mukaan, perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa)
* UUSI JÄSEN: liittymismaksu ja jäsenmaksu on yht. 35€ ja ulkomaan osoitteessa yht. 47€

Vuosijäseniä pyydetään käyttämään henkilökohtaista viitenumeroa, joka löytyy Salukilehden osoitetarrasta tai kysymällä jäsensihteeriltä. Tällöin viesti-kohtaa ei täytetä tilisiirrossa. Jos viitenumeroa ei käytetä (esim. uudet jäsenet), jäsenmaksun yhteydessä on ehdottomasti ilmoitettava jäsenen nimi ja yhteystiedot.

Vuosikirjan maksut

VUOSIKIRJA: maksu on 18€, joka voidaan maksaa yhdessä jäsenmaksun kanssa helmikuun loppuun mennessä.
Myöhemmin tilattuna vuosikirjan hinta on 20€.

AINAISJÄSEN: vuosikirjan maksu on 18€, joka tulle maksaa helmikuun loppuun mennessä kerhon tilille viitenumerolla 47474.

Osoitteenmuutokset

Ilmoitan osoitteen muuttumisesta jäsensihteerille
* sähköposti: jasensihteeri@saluki.fi