Suomen Salukikerho ry:n juoksumestaruussäännöt

Vain saluki, jonka omistajista vähintään yksi on Suomen Salukikerho ry:n jäsen, voi voittaa Suomen Salukikerho ry:n rata-, maasto-, tai ajuemestaruuden tai veteraanimestaruuden. SSaK:n jäsenyys tulee olla maksettu ja hyväksytty ennen kokeeseen ilmoittautumista.Yksi saluki voi yhdessä kokeessa saavuttaa vain yhden Suomen Salukikerhon mestaruuden. Veteraani-ikäisen koiran omistajan tulee koiraa kokeeseen ilmoittaessaan kertoa kilpaileeko koira kerhon mestaruudesta vai veteraanimestaruudesta.

1. Ratajuoksu

1.2 Ratamestaruus

Suomen Salukikerho ry:n ratamestaruus ratkaistaan 480 metrin matkalla. Ratamestaruuden voittaa saluki, jolla on päivän nopein aika kyseisellä matkalla. Ratamestari VSP on saluki, jolla on vastakkaisen sukupuolen paras aika.

1.3 Veteraaniratamestaruus

Suomen Salukikerho ry:n veteraaniratamestaruus ratkaistaan 280 metrin matkalla. Veteraaniratamestaruuden voittaa veteraani-ikäinen saluki, jolla on päivän nopein aika kyseisellä matkalla. Veteraaniratamestari VSP on veteraanisaluki, jolla on vastakkaisen sukupuolen paras aika 280 metrin matkalla. Mikäli veteraani-ikäinen saluki ilmoitetaan sekä 280 m:n että 480 m:n matkalle, tulee omistajan koiraa kokeeseen ilmoittaessaan kertoa kilpaileeko koira ratamestaruudesta vai veteraaniratamestaruudesta.

2. Maastojuoksu

2.1 Maastomestaruus

Suomen Salukikerho ry:n maastomestaruuden voittaa saluki, jolla on päivän korkeimmat pisteet sekä hyväksytty koetulos. Maastomestari VSP on saluki, jolla on vastakkaisen sukupuolen korkeimmat pisteet sekä hyväksytty koetulos.

2.2 Veteraanimaastomestaruus

Suomen Salukikerho ry:n veteraanimaastomestaruuden voittaa veteraani-ikäinen saluki, jolla on päivän korkeimmat pisteet sekä hyväksytty koetulos. Veteraanimaastomestari VSP on veteraani-ikäinen saluki, jolla on vastakkaisen sukupuolen korkeimmat pisteet sekä hyväksytty koetulos. Veteraani-ikäisen salukin omistajan tulee koiraa kokeeseen ilmoittaessaan kertoa kilpaileeko koira maastomestaruudesta vai veteraanimaastomestaruudesta.

3. Ajuejuoksu

3.1 Ajuemestaruus

Suomen Salukikerho ry:n ajuemestaruuden voittaa ajue, jossa kilpailee vähintään yksi saluki läpi koko kokeen ja jolla on päivän korkeimmat pisteet sekä hyväksytty koetulos. SSaK:n ajuemestaruus jaetaan ainoastaan kyseisen ajueen salukeille.

( Säännöt astuvat voimaan 1.1.2022. )