Jalostus

11.09.2016  MyDogDNA testi salukeille tarjoushintaan lokakuun 2016 loppuun saakka

Genoscoper tarjoaa kaikille salukeille MyDogDNA testipakettia 20 %:n alennuksella, kun tilaus tehdään viimeistään 31.10.2016 osoitteessa http://www.mydogdna.com/fi

Alennuskoodi verkkokauppaan on SALUKI2016. Testiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen info@genoscoper.com

Huom! Salukikerho ei järjestä näytteenottotilaisuuksia, vaan jokainen huolehtii näytteenotosta itse haluamallaan eläinlääkärillä.

01.07.2016  Jalostussuosituksiin ja tukiin tulee muutoksia ensi vuonna!

Jalostukseen käytettävien salukien suositeltaviin terveystutkimuksiin on tulossa 1.1.2017 alkaen muutoksia. Samaan aikaan astuu voimaan myös muutos terveystutkimustukien maksuissa. Hallitus on käynyt läpi jalostustoimikunnan ehdotukset ja tehnyt asiasta päätöksen 9.5.2016. Muutokset perusteluineen esitetään seuraavassa Saluki-lehdessä 2/2016.

Voit tutustua ennakkoon muuttuviin rotujärjestön suosituksiin jalostuskoirille tästä sekä terveystutkimustukiin tästä.

09.02.2016 Terveystutkimuksien tuet

Tukiasiat ohjeineen löytyvät uusilta sivuilta Terveystutkimustuet. Hakiessanne tukia huomatkaa, että jatkossa silmäpeilaus- ja sydänultraustukia maksetaan vain virallisista tutkimuksista ja tietyllä aikarajoituksella.

01.04.2016 alkaen tukia tulee hakea 6 kk:n sisällä lausunnon päivämäärästä. Mikäli tukea haetaan jalostuskäyttöä varten, tuki maksetaan, kun mahdollinen jalostuskäyttö on toteutunut. Jalostuskäytön tulee kuitenkin toteutua yhden (1) vuoden sisällä lausunnosta.

2.12.2015 DLA- haplotyyppitesti edelleen saatavilla alennettuun hintaan!

Olemme saaneet jatkoa Feragenin tarjoukseen edullisemmasta hinnasta salukien DLA-testaukseen, kun laskutus hoidetaan Suomen Salukikerhon kautta. Testin hinta on 100 €.

Testi tehdään geeneistä DLA-DRB1, DLA-DQA1 ja DLA-DQB1 ja sen tulos ilmoitetaan samassa muodossa kuin aiemmat tulokset. DLA-määritys tehdään poskisolunäytteestä  ja omistaja postittaa sen itse Feragenille.

Testaus tulee maksaa etukäteen kerhon tilille FI53 3636 3010 8008 03 viitteellä: 66387. Näytepakkaus ohjeineen tilataan jalostustoimikunnalta sähköpostitse: jalostustoimikunta@saluki.fi. Liitä mukaan kopio maksukuitista ja osoitetiedot, mihin näytepakkaus toimitetaan.

Feragen lupaa tuloksen noin 3 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Lisätietoja: www.feragen.at

21.10.2015  Asiaa sydänultralistan päivittämisestä

Listaa päivitetään tulosten määrästä riippuen noin 3 kuukauden välein, neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2015 lista päivitettiin tammi-, huhti-, kesä- ja lokakuussa. Kun Kennelliiton Koiranet-päivitykset alkavat, oman listan ylläpitotarve arvioidaan uudestaan.
HUOM! Tulokset lähetetään aina osoitteeseen jalostustoimikunta(at)saluki.fi. Vain oikeaan osoitteeseen lähetetyt tulokset päivitetään listalle. Muista mainita julkaisulupa!

7.8.2015 Vielä muutama päivä aikaa vastata terveyskyselyyn!

Tervetuloa täyttämään vuoden 2015 terveyskyselyä. Kyselyn kohderyhmänä ovat vuosina 1996-2013 syntyneet salukit. Kyselylomake on laadittu edellistä terveyskyselyä mukaillen, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja vastauksien käsittelyssä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta. Tuloksista kootaan yhteenveto, josta yksittäistä koiraa ei voi tunnistaa.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja (1 x 100€ ja 2 x 50€) Peten koiratarvikkeeseen.

11.6.2015 Uusia salukituomareita!

11.6.2015 pidetyssä kollegiossa on valmistunut kaksi uutta salukituomaria: Pekka Teini (kollegiosta) ja Helin Kasuk-Tenson (näyttökokeella). Kiitos osallistujille ja onnea uusille tuomareille!

29.5.2015 Hyvä salukinomistaja!

Tervetuloa täyttämään vuoden 2015 terveyskyselyä. Kyselyn kohderyhmänä ovat vuosina 1996-2013 syntyneet salukit. Kyselylomake on laadittu edellistä terveyskyselyä mukaillen, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja vastauksien käsittelyssä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta. Tuloksista kootaan yhteenveto, josta yksittäistä koiraa ei voi tunnistaa.

Kyselylomakkeen löydät täältä.

Terveyskyselyn tarkoituksena on seurata rodun tilaa, ja sitä käytetään mm. JTO:n päivittämisessä.

Lomakkeen viimeinen täyttöpäivä on 12.8.2015.
Kiitämme ajastasi!


25.4.2015

Muutos ruumiinavausten tukemiseen

1.6.2015 alkaen vain niitä ruumiinavauksia tuetaan, jotka on tehty Yliopistollisessa eläinsairaalassa.
Tällä yritetään ohjata kaikki salukit YESsille avattaviksi, sillä he tarvitsevat materiaalia salukien sydäntutkimukseen. On tärkeää, että myös sydämeltään terveet avataan YESsillä.

Avaukseen toimittamisen ohjeet löytyvät täältä.

2.2.2015

DLA- haplotyyppitesti jälleen saatavilla

DLA-haplotyypin määritys on mahdollista itävaltalaisessa Feragen-laboratoriossa (www.feragen.at). Testin hinta yksittäin tilattuna on 124,50 €.

Feragen tarjoaa salukeille ryhmätestausta alennettuun hintaan 99 € / näyte (+ postituskulut) seuraavin ehdoin:

– vähintään 8 näytettä yhdessä lähetyksessä
– laskutus Salukikerhon kautta
– koskee vain salukien testausta

Testi tehdään geeneistä DLA-DRB1, DLA-DQA1 ja DLA-DQB1 ja sen tulos ilmoitetaan samassa muodossa kuin aiemmat tulokset. Testin voi tehdä poskisolunäytteestä, jolloin näytteen postitus on helpompaa.

Näytepakkaus tilataan Feragen-laboratoriosta. Mukana tulevat näytteenottotarvikkeet, ohjeet näytteen ottamisesta sekä palautuspaketti (ryhmätestauksessa myös näytepakkaukset tilataan keskitetysti).

Tilauslomake ja ohjeet saatavilla myös englanniksi (www-sivut saksaksi)
Feragen lupaa tuloksen noin 3 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Jalostustoimikunta kartoittaa kiinnostusta ryhmätestaukseen, yhteydenotot jalostustoimikunta@saluki.fi

30.1.2015

Salukien Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2014-2018 on hyväksytty korjauksineen Suomen Kennelliitossa.

29.6.2014

JTO on hyväksytty

Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt salukien jalostuksen tavoiteohjelman kokouksessaan 13.5.2014.
Kennelliitto vaatii ohjelmaan vielä muutamia korjauksia, jotka tehdään syksyn aikana.
Päivitetty lopullinen jalostuksen tavoiteohjelma julkaistaan SSaK:n kotisivuilla.

Kerho tukee nyt myös silmäpeilauksia

 • Salukien silmäpeilauksia tuetaan 20 eurolla/koira (jäsenet) tai 10 eurolla/koira (ei-jäsenet).
 • Tuki myönnetään yli 4-vuotiaille koirille, tai hyvin perustelluista syistä myös nuoremmille (esim. jalostuskäyttö).
 • Silmäpeilaustukea voi hakea 1.1.2014 jälkeen tehdyille tutkimuksille.
 • Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
 • Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Muistattehan myös kerhon muut tuet:

* Sydämen ultraäänitutkimukset

 • Sydämen ultraäänitutkimuksia tuetaan 50 eurolla/koira tai 25 eurolla/koira (ei-jäsenet).
 • Tuki myönnetään yli 3-vuotiaille koirille, tai hyvin perustelluista syistä myös nuoremmille (esim. jalostuskäyttö).
 • Sydänultratukea voivat hakea 1.1.2014 jälkeen tehdyille tutkimuksille kaikki yli 3-vuotiaat: sukurasite tai suunnitelma jalostuskäytöstä eivät ole enää tuen edellytyksinä.
 • Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
 • Diagnosointia ei makseta, eli jos koiralla on epäily sairaudesta, korvausta haetaan ensisijaisesti koiran omasta vakuutuksesta.
 • Tuettujen tutkimusten tulokset julkaistaan kerhon nettisivuilla.
 • Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

* Sydämen Holter-tutkimukset

 • Sydämen Holter-tutkimuksen kustannuksia tuetaan 25 eurolla/koira (vain jäsenet).
 • Tukea voivat anoa kaikki.
 • Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
 • Tuettujen tutkimusten tulokset julkaistaan kerhon nettisivuilla.
 • Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

* Ruumiinavaukset

 • Ruumiinavaukset korvataan kokonaisuudessaan sekä jäsenille että ei-jäsenille.
 • Tuki myönnetään alle 10-vuotiaille koirille.
 • Tapauskohtaisesti tuki voidaan myöntää myös yli 10-vuotiaan koiran avaukseen (esim. useampia pentueita saaneelle jalostuskoiralle tai koiralle, jolla on diagnosoitu sydänsairaus).
 • Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Kaikkia tukia haetaan lähettämällä tulokset ja vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen jalostustoimikunta(at)saluki.fi. Muista kuitti ja tilinumero! Kaikki tulokset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta skannata tai valokuvata tuloksia, lähetä kopiot tuloksista kerhon sihteerille: Pirjo Jäppinen, Vasamakatu 11 A 7, 04230 Kerava.

Salukikerho ei saa sydänultra-, Holter-tutkimus- tai avaustuloksia automaattisesti, vaan niiden lähettäminen on omistajien vastuulla. Vain virallisten tutkimusten tulokset tulevat kennelliitosta automaattisesti.

Avauksista

Kaikki salukien ruumiinavaukset tulisi tehdä Viikissä Yliopistollisessa eläinsairaalassa (YES). Näin avausten tulokset hyödyttävät Viikin salukitutkimusta, ja mahdolliset koepalat geenitutkimusta varten saadaan otettua. Tietoa ja/tai koepaloja ei ole mahdollista toimittaa Evirasta käsin. Siksi olisi tärkeää muistaa  ja muistuttaa muitakin tästä tärkeästä asiasta!

***

20.1.2014

Uusi päivittäjä terveystuloksille, tulokset osoitteeseen jalostustoimikunta(at)saluki.fi

Ranja Eklund päivittää jatkossa sydänultratutkimustuloksia sekä mahdollisia DLA-haplotuloksia. Jatkossa siis riittää, että tulokset lähetetään jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostustoimikunta(at)saluki.fi. Lohen ryhmä saa tulokset Ranjan kautta nyt automaattisesti, eikä tuloksia tarvitse enää välttämättä lähettää heille erikseen. HUOM! Tämä toimii vain kerholta Lohen ryhmän suuntaan, Lohen ryhmältä kerholle tieto ei edelleenkään kulje vaitiolovelvollisuuden takia.

Huomaathan, että JOS haluat tulosten toimittamisen suhteen toimia kuten ennenkin, voit toki tehdä niin.

***

18.11.2013

Terveisiä jalostusneuvojien neuvottelupäiviltä,

jotka pidettiin Hyvinkäällä 9.11.2013. Lue yhteenveto!

***

31.7.2013

DLA-tutkimuksista

Genoscoper on lopettanut DLA-tutkimusten tekemisen MyDogDNA:n myötä, eli DLA-tutkimuksia ei tällä hetkellä valitettavasti tee kukaan. Salukeille MyDogDNAsta ei taas ole mainittavaa hyötyä, koska rodullamme ei ole tunnettuja sairausgeenejä ja DLA-haplotyyppejä ei saa edes osana MyDogDNA-tulosta.

***

17.5.2013

Verinäytetilastoa

Lohen ryhmän veripankissa on tällä hetkellä 829 salukin näytteet. Lue lisää eri sairauksien ja vikojen yksittäisistä näytemääristä Lohen ryhmän laatimasta yhteenvedosta.

***

1.5.2013

Sydänultratilastoa

Kerholle on tähän mennessä toimitettu julkaistavaksi 318 sydänultratulosta, kaikkiaan 250 koiraa. Näistä suurimman osan on ultrannut Seppo Lamberg (114 koiraa, 129 ultraa), toiseksi eniten Maria Wiberg (59 koiraa, 68 ultraa), kolmantena Anders Eriksson (36 koiraa ja ultraa), neljäntenä Tarja Forell (24 koiraa, 25 ultraa) ja viidentenä Anu Kaistinen (13 koiraa ja ultraa). Näiden lisäksi on useita vähemmän ultranneita suomalaisia ja ulkolaisia el.lääkäreitä.

Lähetä sinäkin koirasi ultratulos kerholle ja osallistu talkoisiin rakkaan rotumme hyväksi! (jalostustoimikunta(at)saluki.fi)

***

3.3.2013

Asiaa salukien sydäntutkimuksesta

Sydäntutkimukseen kaivataan lisää terveitä 6-10-vuotiaita koiria sekä diagnoosin saaneita.
Lue Maria Wibergin tiedote asiasta.

***

17.12.2012

Salukien sydänten Holter-tutkimusten tukeminen

Suomen Salukikerhon hallitus on jäsenesityksen perusteella päättänyt, että kerhon jäsenten salukien sydänten Holter-tutkimuksia tuetaan 25 eurolla per koira. Tuen voi anoa jalostustoimikunnalta, jalostustoimikunta(at)saluki.fi. Tuki myönnetään tutkimustulosta vastaan.

***

6.6.2012

Salukien sydäntutkimukseen haetaan koiria

Helsingin Yliopistollisessa Eläinsairaalassa on käynnistynyt salukien sydäntutkimusprojekti. Tällä viikolla on tutkittu ensimmäiset koirat, ja tutkimus jatkuu syksyllä. Lue tarkemmin täältä.

Sydänsairauksiin kuolleiden salukien ruumiinavaus

Sydäntutkimuksen kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että kaikille sydänsairauksiin oletettavasti kuolleille salukeille tehtäisiin myös ruumiinavaus. Eläinlääketieteellisen patologian osaston kanssa on sovittu, että salukien ruumiinavaukset voidaan tehdä keskitetysti siellä, mikäli omistajan on mahdollista tuoda koira Helsinkiin. Koira tuodaan Yliopistolliseen Pieneläinsairaalaan (auki ympäri vuorokauden), ja potilastoimiston kautta tehdään lähete sekä hoidetaan laskutus. Tutkimustulos tulee tiedoksi myös Maria Wibergille. Omistaja maksaa avauskulut itse ja voi sitten anoa lausuntoa vastaan sponsorointia Suomen Salukikerholta (avaus maksetaan kokonaisuudessaan). Tuki voidaan tapauskohtaisesti myöntää myös yli 10-vuotiaalle.

Eläinsairaala sijaitsee Viikissä, Koetilantie 2, Helsinki
kartta: http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/tietoa/viikin_kartta.html

***

20.9.2011

Erikoisnäyttelyviikonlopun tuotosta myönnettiin 3000 euroa salukien sydänultratutkimusten tukemiseen. Tuen hakumenettelystä voit lukea tältä sivulta.

Lähetättehän edelleen jalostustoimikunnalle julkaistavaksi tai tiedoksi terveystutkimustuloksia sekä haplotyyppitietoja.

***

10.4.2011 ASIAA SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSTEN TUKEMISESTA

Hallitus on kokouksessaan 9.4.2011 hyväksynyt erikoisnäyttelyviikonlopun tuoton (tai suurimman osan siitä, lopullinen summa varmistetaan erkkariviikonlopun tilinpäätöksen jälkeen) ohjaamisen sydänultrausten tukemiseen. Samalla hyväksyttiin säännöt uuden tukirahaerän käytölle.

Perusteet tuelle:

1) jalostuskäyttö
2) sukurasite (sisaruksissa tai vanhemmissa on sydänsairas/-sairaita koiria)
3) muu hyvin perusteltu syy

– Tukirahan suuruus on 50 euroa per koira ja se maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
– Tukea maksetaan 3 vuotta täyttäneille koirille, hyvin perustelluista syistä myös nuoremmille (esim. jalostuskäyttö).
– Jalostuskäyttöperusteinen tuki anotaan ultraustutkimuksen jälkeen, mutta se maksetaan vasta astutuksen jälkeen. Jos koiralla todetaan jokin jalostuskäytön estävä vika/sairaus, tuki maksetaan heti. Jalostuskäytön on tapahduttava vuoden sisällä ultraäänitutkimuksesta.
– Diagnosointia ei makseta, eli jos koiralla on epäily sairaudesta, korvausta haetaan ensisijaisesti koiran omasta vakuutuksesta.
– Tulokset julkaistaan kerhon nettisivuilla.

Uudet myöntämisperusteet astuvat voimaan 16.4.2011 alkaen. 15.4. mennessä toimitetut ultratulokset korvataan vanhojen perusteiden mukaan, mutta tukirahan suuruus on 50 euroa.

Tukiraha maksetaan anomusten saapumisjärjestyksessä, joten anomus kannattaa lähettää, vaikka tällä hetkellä raha onkin tilapäisesti loppu.

***

7.4.2011 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSTEN TULOKSET JULKAISTU. DLA-HAPLOTYYPPEJÄ LISTATAAN.

Kaikki terveystutkimuksiin ja -tilastoihin liittyvä tieto löytyy nyt omalta sivultaan (vasen valikko: terveystutkimukset). Linkki tähänastisiin sydänten ultraäänitutkimustuloksiin löytyy ko. sivulta. Listaa päivitetään säännöllisesti, joten lähettäkää tutkimustuloksia edelleen osoitteeseen jalostustoimikunta (at) saluki.fi. Viestissä on hyvä mainita lupa tiedon julkaisemiseen.

Lisäksi jalostustoimikunta alkaa kerätä listaa salukien DLA-haplotyypeistä. Tällä samalla listalla tullaan julkaisemaan Lohen ryhmän tutkimien salukien tulokset, kunhan tutkimuksen julkaisu mahdollistaa tiedon jakamisen. Tietoja haploista voi lähettää osoitteeseen jalostustoimikunta (at) saluki.fi.

***

31.3.2011 ASIAA SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSTEN TUKEMISESTA

Sydämen ultraäänitutkimuksen tuki myönnetään pääasiassa yli 3-vuotiaille koirille, jolloin muutosten ja poikkeamien havaitseminen on todennäköisempää. Poikkeustapauksissa, kuten ajankohtainen jalostuskäyttö, voidaan tuki myöntää alle 3-vuotiaalle. Yhtä koiraa tuetaan vain yhden kerran. Kovin nuoria koiria ei ole mielekästä tutkia, koska tulos on voimassa vain määrätyn ajan ja tutkimuksen joutuu tekemään uudestaan esim ennen mahdollista jalostuskäyttöä.

Kaikista ultratuista koirista (tuloksesta riippumatta) tulisi lähettää tutkimuslomakkeen kopio jalostustoimikunnalle ja Lohen tutkimusryhmälle sekä verinäyte Lohen ryhmälle, jos sitä ei vielä ole. HUOM! Tämä koskee myös niitä koiria, jotka eivät ole anoneet tukea. Tutkimuksessa olisi suositeltavaa käyttää koiran dcm-sydäntutkimuslomaketta. Lomake ei ole käytössä kaikilla eläinlääkäriasemilla, joten voitte itse tulostaa sen mukaanne täältä.

Ultratukirahat ovat huvenneet kevään aikana nopeasti. Vaikka rahat tältä erää ovat loppuneet, laittakaa silti tukianomukset jalostustoimikunnalle jonoon. Kun saamme lisää rahaa, maksamme myönnettyjä tukia pois saapumisjärjestyksessä. Myöntämisperusteet ja tuen määrä tulevat mahdollisesti uuden tukirahaerän myötä hieman muuttumaan, mutta siitä tiedotetaan erikseen.

Muistutuksena, että Salukikerho pidättää oikeuden julkaista sponsorituella tutkittujen koirien tulokset.

***

TILASTOTIETOA VUODELTA 2010

Tutkimusaktiivisuus lisääntyi vuonna 2010; silmäpeilauksia tehtiin 41 koiralle (näistä 38 oli terveitä) ja virallinen sydänkuuntelu 45 koiralle (joista 2:lla todettiin sivuääni). Sydämen ultraäänitutkimusten määrästä ei ole varmaa tietoa, mutta 8 koiran tutkimukset tuettiin kerhon rahastosta. Lisäksi tuettiin yksi ruumiinavaus. Yleisimpien tutkimusten ohella vuonna 2010 tutkittiin 1 polvet, 2 kyynärät ja 3 lonkat.

Koiranetin mukaan vuoden aikana kuoli 14 salukia. Kuolleiden keski-ikä oli tasan 9 vuotta.

************

MUISTATTEHAN MYÖS!

AUTOIMMUUNISAIRAUKSIEN TUTKIMINEN
Hannes Lohen tutkimusryhmä kaipaa edelleen näytteitä sairaista koirista. Jos koirallasi on todettu tai epäilty autoimmuunisairaus, edistä tutkimusta salukien hyväksi toimittamalla näyte! Tärkeää on myös muistaa päivittää koirasi terveydentilassa tapahtuneet muutokset ryhmälle. Jos koirasi sairastuu ja näyte on jo toimitettu, lähetä tieto sairaudesta. Ohjeet ja yhteystiedot näytteiden lähettämiseen ja tietojen päivittämiseen löytyvät täältä.